Vuurwerk afsteken

Inwoners mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Het gaat hier alleen om consumentenvuurwerk, niet om professioneel vuurwerk.

Vuurwerkbedrijven mogen consumentenvuurwerk ook afsteken buiten de jaarwisseling. U heeft dan een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen bij de gemeente (minder dan 200 kilo vuurwerk) of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie (meer dan 200 kilo vuurwerk).

U heeft de toepassingsvergunning ook nodig voor het afsteken van groot vuurwerk. Bijvoorbeeld bij evenementen. Hiervoor wordt professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in gewoon vuurwerk.

Voorwaarden

Vuurwerk dat u mag afsteken tijdens oud en nieuw herkent u aan de verpakking. Op de verpakking staat:

 • De tekst: 'bestemd voor particulier gebruik'.
 • Wat voor soort vuurwerk het is of wat het doet.
 • Naam en adres fabrikant, importeur of handelaar in Nederland.
 • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
 • Een goede gebruiksaanwijzing in het Nederlands.
 • Eventueel een minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) om het te mogen afsteken.

De voorwaarden voor een toepassingsvergunning zijn onder andere:

 • Het afsteken van vuurwerk is veilig en zorgt niet voor overlast.
 • Een bedrijf zorgt voor het afsteken van het vuurwerk.
 • Uw bedrijf heeft een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Aanvraag

U vraagt een toepassingsvergunning aan bij het Meld- en Informatie Centrum ILT.

Heeft u een toepassingsvergunning? Elke keer dat u minder dan 200 kilo vuurwerk wilt afsteken, moet u dat melden bij de gemeente. U moet dan doorgeven:

 • waarom u vuurwerk wilt afsteken
 • welke omvang het vuurwerk heeft
 • welk soort vuurwerk het is
 • waar u het wilt afsteken
 • wanneer en hoe laat u dat wilt doen
 • hoe veel afstand er zal zijn tussen het vuurwerk en het publiek

Als u meer vuurwerk gaat afsteken, moet u dat melden bij de provincie Gelderland. Ook een ontbrandingstoestemming vraagt u aan bij de provincie Gelderland.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.