Inkomen en vermogen

Een overzicht van de inkomen- en vermogensgrenzen die gelden voor de minimaregelingen.

Bij het inkomen gaat het om nettobedragen inclusief vakantietoeslag. Onder vermogen verstaan we spaargeld en waardevolle bezittingen. Bijvoorbeeld een koopwoning of sieraden. Hieronder staan de meest voorkomende normen vermeld per 01-07-2024.

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Inkomen tot 120% Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.570,14 per maand € 7.575,00
Alleenstaande ouder € 1.570,14 per maand € 15.150,00
Gehuwden/samenwonenden € 2.243,05 per maand € 15.150,00

 

Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Inkomen tot 120% Vermogensgrens
Alleenstaande € 1.748,22 per maand € 7.575,00
Gehuwden/samenwonenden € 2.371,97 per maand € 15.150,00