Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding. Als u kwijtschelding krijgt, hoeft u de belasting niet of niet geheel te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de riool- en afvalstoffenheffing. Kwijtschelding voor rioolheffing wordt alleen verleend voor percelen die zijn aangemerkt als woning. Om te beoordelen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijken wij naar uw inkomen, vermogen en uitgaven.

Kwijtschelding aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk kwijtschelding van belastingen en heffingen (pdf, 495kb) aanvragen.

Waterschapsbelasting

Kwijtschelding van de waterschapsbelasting vraagt u aan bij het waterschap (GBLT).

Wanneer heeft het geen zin om kwijtschelding aan te vragen

In de volgende gevallen heeft het geen zin om kwijtschelding aan te vragen:

  • Als u een auto of motor bezit die meer waard is dan € 3.350,00 tenzij de auto of motor om medische redenen of beroep onmisbaar is.
  • Als u een eigen woning bezit waarvan de waarde hoger is dan de verschuldigde hypotheek.
  • Als u uw aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft.

Daarnaast kan het zijn dat u geen kwijtschelding krijgt, omdat u een bepaald bedrag aan vermogen hebt. De hoogte van dit vermogen verschilt per huishoudsoort en situatie.

Kostendelersnorm

Bij het beoordelen van uw aanvraag is de kostendelersnorm van toepassing. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen. Op Rijksoverheid.nl leest u meer over de kostendelersnorm. Door de kostendelersnorm kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding.

Automatische kwijtschelding

Heeft u al eerder kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gekregen en blijft uw (financiële) situatie gelijk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U hoeft dan niet elk jaar een aanvraag in te dienen. U moet de gemeente wel toestemming geven om uw gegevens automatisch te controleren op basis van gegevens van het UWV, RDW en Belastingdienst.

Bijzonderheden

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen. Een vast jaarbedrag en een bedrag per lediging van de restafvalcontainer.

In 2024 ontvangt u een aanslag voor het vaste jaarbedrag voor 2024, plus een bedrag voor het aantal keren dat u de restafvalcontainer in 2023 aan de weg zette, of een afvalzak in de verzamelcontainer deed.

Het vaste jaarbedrag kan geheel kwijtgescholden worden. Het kwijt te schelden bedrag voor het aantal ledigingen is voor eenpersoonshuishoudens maximaal € 96,00 en voor meerpersoonshuishoudens maximaal € 160,00. Heeft u meer aanbiedingen voor lediging gedaan, dan kunt u daarvoor geen kwijtschelding krijgen. Ook voor extra afvalcontainers wordt geen kwijtschelding verleend.

Hulp bij invullen aanvraag

Wij kunnen u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier. Met het contactformulier kunt u uw vraag of opmerking doorgeven en/of vragen om teruggebeld te worden. Wij proberen u binnen 5 werkdagen terug te bellen. U kunt ook bellen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00 op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur. 

Zorg dat u alle benodigde gegevens meeneemt als u naar het gemeentehuis komt.

Beslissing op uw aanvraag

Als uw aanvraag in behandeling is, ontvangt u automatisch uitstel van betaling. De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Als het niet haalbaar is om uw aanvraag binnen deze termijn te beoordelen, mag de gemeente de termijn eenmaal verlengen. 

Bezwaar en beroep

Nadat de gemeente een beslissing heeft genomen op uw aanvraag, ontvangt u hierover een brief. Als u het niet eens bent met de uitkomst kunt u in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.