Studietoeslag

De studietoeslag is voor scholieren of studenten van 15 jaar of ouder die door een structurele medische beperking geen geld kunnen bijverdienen om de studiekosten te betalen. Met deze studietoeslag stimuleren we studenten een diploma te behalen en zo de kans op een baan te vergroten.

Studietoeslag aanvragen met DigiD

Je kunt ook schriftelijk de Studietoeslag aanvragen (pdf, 554kb).

Voorwaarden

  • Je bent 15 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek.
  • Je hebt recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  • Je hebt geen inkomen uit arbeid, WW, Wajong of de Ziektewet. Een uitzondering hierop is een stagevergoeding.
  • Er is vastgesteld dat je door een structurele medische beperking niet kunt werken naast jouw studie. Je kunt dit aantonen op twee manieren:
    • Een verklaring opname doelgroepenregister (UWV).
    • Verklaring van een deskundige over jouw beperkingen waaruit blijkt dat je door een structurele medische beperking niet kunt werken.

Beschik je niet over een situatiebeschrijving door een deskundige, maar denk je dat je wel in aanmerking komt voor de studietoeslag? Dien dan wel een aanvraag in. Wij vragen een medisch onderzoek aan bij een externe deskundige. Afhankelijk van het advies kan de studietoeslag aan jou worden toegekend.

Hoogte studietoeslag per 01-01-2024

Leeftijd Bedrag
21 jaar en ouder € 352,80
20 jaar € 282,23
19 jaar € 211,67
18 jaar € 176,40

De studietoeslag wordt toegekend voor de duur van je studie.

Stagevergoeding

Ontvang je stagevergoeding, dan mag je de eerste € 211,67 per maand houden. Alles wat je meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken. Bijvoorbeeld: Je ontvangt een stagevergoeding van € 250,-. Dat betekent dat er € 38,33 wordt verrekend met de studietoeslag.

Beslissing op je aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijg je binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Wijziging doorgeven

Mocht er na je aanvraag iets veranderen in je situatie, geef dit dan direct aan ons door. Veranderingen hebben vaak gevolgen voor de hoogte en de duur van jouw studietoeslag. Denk hierbij aan veranderingen in je studie, werk, stagevergoeding, medische en/of persoonlijke situatie. Twijfel je of het nodig is? Geef een verandering dan toch door. Zo voorkom je dat je te veel studietoeslag krijgt, dat je de studietoeslag moet terugbetalen of dat je een boete krijgt.

Meer informatie

Heb je een vraag over de studietoeslag of weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Heb je vragen over geld? Of over wetten en regels? Dan ben je van harte welkom op het Financieel Spreekuur. Het team zit elke dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur klaar om inwoners te helpen met alle vragen. Het financiële spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. Je kunt binnenlopen of een afspraak maken via tel. 0525 63 83 33 of per mail via sociaalteam@oldebroek.nl. De dienstverlening is gratis.