Bijstand voor zelfstandigen

U bent zelfstandig ondernemer en heeft tijdelijk financiële ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat u net een bedrijf bent gestart en daar nog niet van kan rondkomen of omdat u moet stoppen met uw eigen bedrijf. Misschien heeft u dan recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal vanuit de regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U vraagt de bijstand voor zelfstandigen aan via het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Voorwaarden

U voldoet in elk geval aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW leeftijd.
  • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.
  • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm.
  • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
  • U werkt minstens 1225 uur per jaar in uw bedrijf.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt in Nederland.
  • U draagt de financiële risico’s van het bedrijf.

Aanvullende voorwaarden

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden. Die verschillen per situatie:

Aanvraag

De gemeente heeft de dienstverlening voor zelfstandigen ondergebracht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Zwolle. U vraagt de uitkering aan bij het RBZ.

Termijn

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.