Bijstand voor zelfstandigen

U bent zelfstandig ondernemer en heeft tijdelijk financiële ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat u net een bedrijf bent gestart en daar nog niet van kan rondkomen of omdat u moet stoppen met uw eigen bedrijf. Misschien heeft u dan recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal vanuit de regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U vraagt de bijstand voor zelfstandigen aan via het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Voorwaarden

U voldoet in elk geval aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW leeftijd.
  • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.
  • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm.
  • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
  • U werkt minstens 1225 uur per jaar in uw bedrijf.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt in Nederland.
  • U draagt de financiële risico’s van het bedrijf.

Aanvullende voorwaarden

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden. Die verschillen per situatie:

Aanvraag

De gemeente heeft de dienstverlening voor zelfstandigen ondergebracht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Zwolle. U vraagt de uitkering aan bij het RBZ.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.