Huisbezoek controle uitkeringen

Een medewerker van de gemeente kan op huisbezoek komen als u een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt of aanvraagt.

Het huisbezoek kan op afspraak zijn of onverwacht. Misschien ervaart u een huisbezoek als een inbreuk op uw privacy, maar het weigeren ervan kan gevolgen hebben voor uw aanvraag of uitkering.

Reden huisbezoek

Er zijn verschillende redenen om op huisbezoek te gaan bij mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of hebben aangevraagd:

 • om zeker te weten dat de uitkering bij de juiste persoon terechtkomt
 • om te controleren of u recht heeft op (de hoogte van) een bijstandsuitkering
 • om de gegevens die de gemeente heeft te controleren

Bewijsopdracht

De gemeente mag ook een huisbezoek afleggen in het kader van een bewijsopdracht. De gemeente vraagt u dan om aan te tonen dat:

 • u alleenstaande of alleenstaande ouder bent
 • uw feitelijke woonsituatie in overeenstemming is met het verstrekte adres
 • u de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan niet geheel of gedeeltelijk kan delen met een ander

Voor het afleggen van dit huisbezoek is niet vereist dat er sprake is van een redelijke grond of een vermoeden van fraude.

Bescherming privacy

Misschien ervaart u een huisbezoek van de gemeente als een inbreuk op uw privacy. U mag het volgende van de gemeente verwachten:

 • wij laten onze gemeentelijke legitimatie zien
 • wij vertellen waarom we op huisbezoek komen
 • wij controleren uw woning niet zonder uw toestemming
 • wij leggen u de mogelijke gevolgen van een huisbezoek uit
 • wij leggen u uit wat de gevolgen zijn als u geen toestemming geeft om binnen te komen
 • wij maken een verslag van het huisbezoek

Weigeren huisbezoek

Een huisbezoek van de gemeente mag u weigeren zonder gevolgen voor uw uitkering als wij:

 • uw recht op een uitkering ook zonder huisbezoek kunnen controleren
 • geen bewijs hebben om het huisbezoek te rechtvaardigen

Verwachting gemeente van aanvrager of ontvanger

De gemeente verwacht van u dat u:

 • ons alle informatie geeft die van invloed kan zijn op (de hoogte van) uw bijstandsuitkering
 • meewerkt aan een huisbezoek, zodat wij uw recht op bijstandsuitkering kunnen vaststellen en controleren

Gevolgen huisbezoek

Een huisbezoek van de gemeente heeft geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering als de informatie klopt met wat u ons hebt verteld. Klopt er iets niet, dan wijzen wij uw aanvraag af of passen wij uw uitkering aan of blokkeren of beëindigen wij deze. Hierover ontvangt u een brief.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een gemeentelijke beslissing over uw bijstandsuitkering na een huisbezoek? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief met het besluit over de uitkering staat ook hoe dit moet.