Jaaropgaven Sociale Zaken

Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen.

Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt deze maar één keer.

Aanvraag

U krijgt de jaaropgave automatisch.