Uitkering oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Als u als zelfstandig ondernemer stopt omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U vraagt de IOAZ-uitkering aan voordat u stopt met uw bedrijf. Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw bedrijf binnen 1,5 jaar opgeheven zijn.

IOAZ-uitkering aanvragen via het Rbz

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moet u onvoldoende inkomen hebben om van te leven en moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd.
  • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt.
  • Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en werkte daarvoor 7 jaar in loondienst. 
  • U heeft 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur. 
  • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 25.380,-. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 26.290,-. De gemeente zal dit onderzoeken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie