Lijst inheemse beplanting

Deze lijst hoort bij de Subsidieregeling inheemse beplanting van de gemeente Oldebroek. Onderstaande soorten beplanting met de genoemde maat komen voor subsidie in aanmerking volgens de regeling.

Laanbomen

Nederlandse naam Latijnse naam Maat
Berk Betula pubescens / B. pendula 12-14
Es Fraxinus excelsior 12-14
Gewone of groene beuk Fagus sylvatica 12-14
Linde Tilia cordata 12-14
Tamme kastanje Castanea sativa 12-14
Zomereik Quercus robur 12-14

Bosplantsoen

Nederlandse naam Latijnse naam Maat
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 80-100
Es Fraxinus excelsior 80-100
Gelderse roos Viburnum opulus 80-100
Gewone vlier Sambucus nigra 80-100
Gewone of groene beuk Fagus sylvatica 80-100
Grove den Pinus sylvestris 40-50
Haagbeuk Carpinus betulus 80-100
Hazelaar Corylus avellana 80-100
Hondsroos Rosa canina 80-100
Hulst Ilex aquifolium  20-30
Kardinaalmuts Euyonymus europaeus 80-100
Krent Amelanchier lamarckii 80-100
Liguster Ligustrum vulgare 80-100
Rode kornoelje Cornus sanguinea 80-100
Sleedoorn Prunus spinosa 80-100
Spaanse aak/ Veldesdoorn Acer campestre 80-100
Taxus Taxus baccata 40-50
Vogelkers (geen Amerikaanse) Prunus padus 80-100
Vuilboom Frangula alnus 80-100
Wegedoorn Rhamnus catharticus 80-100
Wintereik Quercus petraea 80-100
Zoete kers Prunus avium 80-100
Zomereik Quercus robur 80-100
Zwarte els Alnus glutinosa 80-100