Werkgeversdienstverlening

De gemeente Oldebroek wil de kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet de gemeente door middel van werkgeversdienstverlening.

Aanpak werkgeversdienstverlening

De accountmanager van de gemeente Oldebroek is contactpersoon voor werkgeversdienstverlening. Hij fungeert als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven in de regio op het gebied van arbeidsbemiddeling. Hij adviseert bedrijven en organisaties op het gebied van werkgeversdienstverlening en informeert naar de wensen en behoeften van (potentiële) werkgevers. 

Daarnaast legt en onderhoudt de accountmanager contacten met bedrijven in Oldebroek en omstreken, met als doel het binnenhalen van vacatures waar uitkeringsgerechtigden direct op geplaatst kunnen worden.

Financiële voordelen werkgevers

De overheid stelt premiekortingen beschikbaar die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De premiekortingen zijn beschikbaar voor drie doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak. Wilt u weten of u recht heeft op premiekortingen als u iemand in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt? Kijk dan op www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen.

Contact met de accountmanager

Heeft u een vacature, stageplek of leerwerkplek? Neem dan contact op met Frank Lenferink. Hij is op werkdagen bereikbaar via tel. 06 55 55 18 24 of per e-mail: flenferink@oldebroek.nl.

Meer informatie

Lees meer over de mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen op www.daarwerkenweaan.nl/downloads. Dit is het platform van Werkbedrijf Regio Zwolle, de netwerkorganisatie van 14 gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijs. Samen werken zij aan een transparante arbeidsmarkt en een optimale werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening om alle talenten in de regio te benutten. Het platform is bedoeld om te informeren, motiveren en inspireren en is er voor iedereen die bij het creëren van banen betrokken is.