Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Woningbouwlocaties

In de gemeente Oldebroek zijn er verschillende woningbouwlocaties. Bekijk per locatie wat de plannen zijn.

Woningbouw Wezep

Wezep Noord Mariënrade

Mariënrade is het gebied rondom het parkeerterrein Mariënrade, bij Multifunctioneel Centrum De Brinkhof in Wezep. De plannen zijn in voorbereiding. Er worden 10 grondgebonden woningen op de locatie Turfhorst gerealiseerd. Deze woningen zijn inmiddels verkocht. Daarnaast voorziet de gebiedsvisie in een ontwikkeling van een woonzorgcomplex met 36 intramurale wooneenheden en een complex voor jongerenhuisvesting aan de Mariënrade. Deze plannen worden nog uitgewerkt.

Wezep Buurskamp

Op de locatie Buurskamp worden woningen gerealiseerd door Nikkels Projecten en Bemog Projektontwikkeling. Hier worden 23 woningen gerealiseerd en 2 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. Het is de bedoeling dat in 2021 met de ontwikkeling wordt gestart. Kijk voor meer informatie op www.buurskampwezep.nl.

Wezep Noordsingel

Op een braakliggend perceel in Wezep Noord worden 8 twee-onder-een-kapwoningen gebouwd door Bemog Projektontwikkeling. Kijk voor meer informatie op www.bemog.nl.

Woningbouw Hattemerbroek

Hattemerbroek Borst

Op deze locatie worden 36 woningen gerealiseerd door IJsseldelta en de Gilden. De ontwikkeling wordt gefaseerd gerealiseerd in de periode 2022-2030. Het programma bestaat uit 25 rijwoningen, 8 twee-onder-één-kap woningen en 3 vrijstaande woningen.

Woningbouw Oldebroek

Woningbouw Atlantis

Op de locatie Atlantis worden 10 sociale huurwoningen gerealiseerd door Broeklanden bv. De verwachting is dat er in 2022 gestart wordt met de bouw.

Woningbouwlocatie Oldebroek-West II

Sinds 2009 wordt er gebouwd op de uitbreidingslocatie Oldebroek West II. Deze woningbouw bevindt zich in de afrondende fase. Meer informatie daarover is te vinden op www.oldebroekwest.nl.

Woningbouw Kerkstraat

Op de locatie Kerkstraat worden woningen gerealiseerd en kavels uitgegeven. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de ontwikkeling zal starten.

Woningbouw Oosterwolde

Op de locatie Hart van Oosterwolde worden ook woningen gerealiseerd. Er is nog geen duidelijkheid over het aantal en type woningen. Meer informatie over dit project is te vinden op www.hartvanoosterwolde.nl.