Woningbouwlocaties

In de gemeente Oldebroek zijn er verschillende woningbouwlocaties. Bekijk per locatie wat de plannen zijn.

Woningbouw Wezep

Wezep Noord Mariënrade

Het maatschappelijk centrum is het gebied rondom het parkeerterrein Mariënrade, bij MFC De Brinkhof in Wezep. Rondom het parkeerterrein is nog ruimte om te bouwen, bijvoorbeeld voor maatschappelijke functies en voor begeleid wonen. Het is nog niet bekend wanneer de bouw kan starten.

Wezep Zeuven Heuvels

Bedrijventerrein de Zeuven Heuvels maakt plaats voor een aantal mooie woningen. Het bestemmingsplan is gewijzigd, de bedrijven zijn verplaatst en de oude bedrijfshallen worden gesloopt en de grond gesaneerd. De eerste woningen zijn inmiddels in aanbouw. In totaal worden hier maximaal 61 woningen gebouwd. BBG Bouw uit Oldebroek ontwikkelt de woningen en heeft nog enkele woningen in de verkoop. Lees meer op de website van BBG.

Wezep Buurskamp

Op de locatie Buurskamp worden woningen gerealiseerd door Nikkels Projecten en Bemog Projektontwikkeling. Hier worden 23 woningen gerealiseerd en 2 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. Het is de bedoeling dat in 2021 met de ontwikkeling wordt gestart. Kijk voor meer informatie op www.buurskampwezep.nl.

Wezep Spakman Souman

Na de verplaatsing van de bedrijven Spakman en Souman kwam er een mooie en centrale locatie vrij aan de Stationsweg. Hier zijn inmiddels 30 grondgebonden woningen gerealiseerd en 11 appartementen gebouwd. Dit project bevindt zich in de afrondende fase. Informatie over deze appartementen kunt u bij makelaardij Pleiter krijgen.

Wezep Noordsingel

Op een braakliggend perceel in Wezep Noord worden 8 twee-onder-een-kapwoningen gebouwd door Bemog Projektontwikkeling. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de bouw gaat starten.

Wezep Wezeper Veste

Op de voormalige locatie van De Klinker worden in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) seniorenwoningen gebouwd. Deze herontwikkeling is momenteel in ontwikkeling.

Woningbouw Oldebroek

Woningbouw Atlantis

Op de locatie Atlantis worden woningen gerealiseerd. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de ontwikkeling zal starten.

Woningbouwlocatie Oldebroek-West II

Sinds 2009 wordt er gebouwd op de uitbreidingslocatie Oldebroek West II. Deze woningbouw bevindt zich in de afrondende fase. Meer informatie daarover is te vinden op www.oldebroekwest.nl.

Woningbouw Kerkstraat

Op de locatie Kerkstraat worden woningen gerealiseerd en kavels uitgegeven. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de ontwikkeling zal starten.

Woningbouw 't Loo

Er is nog 1 woningbouwkavel beschikbaar aan de Beltgravenweg. Hiervoor kunt u terecht bij UWOON.

Woningbouw Oosterwolde

Op de locatie Hart van Oosterwolde worden ook woningen gerealiseerd. Er is nog geen duidelijkheid over het aantal en type woningen. Meer informatie over dit project is te vinden op www.hartvanoosterwolde.nl.