Woningbouwlocaties

In de gemeente Oldebroek zijn er verschillende woningbouwlocaties. Bekijk per locatie wat de plannen zijn.

Woningbouw Wezep

Wezep Noord Mariënrade

Het maatschappelijk centrum is het gebied rondom het parkeerterrein Mariënrade, bij MFC De Brinkhof in Wezep. Rondom het parkeerterrein is nog ruimte om te bouwen, bijvoorbeeld voor maatschappelijke functies en voor begeleid wonen. Het is nog niet bekend wanneer de bouw kan starten.

Wezep Buurskamp

Op de locatie Buurskamp worden woningen gerealiseerd door Nikkels Projecten en Bemog Projektontwikkeling. Hier worden 23 woningen gerealiseerd en 2 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. Het is de bedoeling dat in 2021 met de ontwikkeling wordt gestart. Kijk voor meer informatie op www.buurskampwezep.nl.

Wezep Noordsingel

Op een braakliggend perceel in Wezep Noord worden 8 twee-onder-een-kapwoningen gebouwd door Bemog Projektontwikkeling. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de bouw gaat starten.

Woningbouw Oldebroek

Woningbouw Atlantis

Op de locatie Atlantis worden woningen gerealiseerd. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de ontwikkeling zal starten.

Woningbouwlocatie Oldebroek-West II

Sinds 2009 wordt er gebouwd op de uitbreidingslocatie Oldebroek West II. Deze woningbouw bevindt zich in de afrondende fase. Meer informatie daarover is te vinden op www.oldebroekwest.nl.

Woningbouw Kerkstraat

Op de locatie Kerkstraat worden woningen gerealiseerd en kavels uitgegeven. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de ontwikkeling zal starten.

Woningbouw Oosterwolde

Op de locatie Hart van Oosterwolde worden ook woningen gerealiseerd. Er is nog geen duidelijkheid over het aantal en type woningen. Meer informatie over dit project is te vinden op www.hartvanoosterwolde.nl.