De Brink Wezep

In april 2019 heeft de gemeenteraad besloten korfbalvereniging Rood Wit te verplaatsen naar de locatie van de Erica Terpstrahal. Hiermee is de huidige locatie van de korfbalvereniging vrij gekomen en is er ruimte voor herontwikkeling van deze locatie. De locatie beslaat ruim 10.500 m2 en ligt aan de Van Pallandtlaan in het oudste stukje van Wezep.

Naar aanleiding van een buurtinitiatief met voorstellen voor de invulling van de vrijkomende locatie, heeft de gemeente in 2021 verschillende varianten uitgewerkt. In overleg met een vertegenwoordiging van buurtbewoners is gekozen voor variant D. In deze variant wordt het voormalig sportveld ingericht als speelpark, is ruimte voor de ontwikkeling van een appartementengebouw en wordt de voormalige sportkantine verbouwd naar een gezondheidscentrum. Voor een beter beeld van het plan kunt u onder aan deze pagina de plannen en ontwerpen inzien.

Koop-/realisatieovereenkomst de Brink ondertekend

Gemeente Oldebroek en Reinbouw Vastgoed B.V. hebben op 20 december 2024 de koop-/realisatieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een woongebouw met 12 appartementen en de aankoop van de benodigde grond aan de Brink in Wezep. De gemeenteraad van Oldebroek stemde in 2021 in met het realiseren van een woongebouw, een park en extra parkeerplaatsen op deze locatie. Het gebied behoudt zijn open en landelijk karakter.

Bestemmingsplanprocedure

Het ontwerpbestemmingsplan Wezep de Brink en ontwerpbesluit Hogere waarden lagen vanaf 20 december 2023 zes weken ter inzage. Op donderdag 11 januari 2024 is in MFC De Brinkhof een inloopavond geweest over de verdere uitwerking van deze plannen. Tijdens deze avond is Reinbouw aanwezig geweest om meer details over het woongebouw te delen. 

Planning

Bekijk hieronder de globale planning voor de komende periode:

  • Definitief bestemmingsplan: begin 2024 gereed
  • Start bouw- en woonrijp maken: 2024
  • Bouw woongebouw: begin 2025-2026
  • Aanleg speelpark: 2026

Meer informatie