De Brink Wezep

In april 2019 heeft de gemeenteraad besloten korfbalvereniging Rood Wit te verplaatsen naar de locatie van de Erica Terpstrahal. Hiermee is de huidige locatie van de korfbalvereniging vrij gekomen en is er ruimte voor herontwikkeling van deze locatie. De locatie beslaat ruim 10.500 m2 en ligt aan de Van Pallandtlaan in het oudste stukje van Wezep.

Naar aanleiding van een buurtinitiatief met voorstellen voor de invulling van de vrijkomende locatie, heeft de gemeente in 2021 verschillende varianten uitgewerkt. In overleg met een vertegenwoordiging van buurtbewoners is gekozen voor variant D. In deze variant wordt het voormalig sportveld ingericht als speelpark, is ruimte voor de ontwikkeling van een appartementengebouw en wordt de voormalige sportkantine verbouwd naar een gezondheidscentrum.

Randvoorwaarden

Variant D is in de raad vastgesteld met de volgende randvoorwaarden:

  • Realisatie van een appartementengebouw volgens variant D "De Brink" met parkeren onder het gebouw, mits een minimale grondopbrengst van € 200.000,- inclusief de aanleg van een park of;
  • Realisatie van variant D "De Brink" met parkeren op het maaiveld als de minimale opbrengst van € 200.000,- niet gerealiseerd kan worden met parkeren onder het gebouw.

Aanbestedingsprocedure

Voor de verkoop van de grond, de ontwikkeling en realisatie van het appartementengebouw vindt er een aanbesteding plaats. Gekozen is voor een procedure waarin vooraf door de gemeente geselecteerde ontwikkelaars/bouwbedrijven een grondbieding en een schetsontwerp kunnen indienen. De partij met het beste voorstel mag het gebouw realiseren en de appartementen verkopen. 

Het speelpark wordt ontworpen in overleg met de buurtbewoners. De voorbereiding, uitvoering, beheer en eigendom blijft bij de gemeente.

Planning

Bekijk hieronder de globale planning voor de komende periode:

  • Selectie en contractering van de ontwikkelaar/bouwbedrijf voor het woongebouw: eind 2022.
  • Bestemmingsplanprocedure: ontwerpbestemmingsplan eind 2022, definitief bestemmingsplan begin 2023 gereed.
  • Bouw woongebouw: eind 2023-2024.
  • Aanleg speelpark: 2024.

Verslag inloopbijeenkomst

Op donderdag 16 juni 2022 is er een inloopbijeenkomst gehouden over de plannen voor De Brink. Lees het verslag van de bijeenkomst.

Meer informatie