Verslag informatiebijeenkomst De Brink 16 juni 2022

Vorige zomer heeft de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek ingestemd met de plannen om op de huidige locatie van de Brink in Wezep een park, extra parkeerplaatsen en een landelijk woongebouw te bouwen. Vervolgens zijn deze plannen verder uitgewerkt. Op 16 juni 2022 heeft de gemeente laten zien wat er afgelopen periode is gebeurd. De initiatiefnemer voor een gezondheidscentrum in het voormalige clubhuis heeft zijn plannen voor de verbouw toegelicht.

De tijdens de inloopmiddag getoonde informatiepanelen zijn te vinden op de website van de gemeente.

Ontwerp park

Tijdens de inloopbijeenkomst waren vertegenwoordigers van de gemeente en de ontwerper aanwezig om een toelichting te geven op het voorlopig ontwerp voor het park en hoe het nu verder gaat.

Er was veel waardering voor de inrichting van het park als speelpark. Het park moet daarbij aantrekkelijk zijn voor jong en oud. Zorgen zijn er ook; over mogelijke overlast van hangjongeren en de veiligheid van de Wadi voor kleine kinderen. Sommige bewoners wijzen op mogelijke overlast vanuit het park richting de Heigraaf en mogelijk verkeersonveilige situaties in de overgang van park naar de omliggende wegen. Er zijn verder praktische tips gegeven voor de inrichting van het park, het gebruik van de speeltoestellen door jong en oud en het behoud van het bestaande groen.

Er was veel belangstelling voor de te realiseren appartementen in het woongebouw. Sommigen vinden het jammer dat er niet meer kleine grondgebonden woningen voor bijvoorbeeld senioren worden gerealiseerd.

Over de te kiezen parkeeroplossing bij het woongebouw is men verdeeld; er gaan zowel stemmen op voor parkeren in een garage onder het gebouw mits het gebouw daardoor niet veel hoger wordt, als voor parkeren op maaiveld. Verder werd er gewezen op de reeds aanwezige parkeerplaatsen aan de Van Pallandtlaan. Door bezoekers van het woongebouw en het gezondheidscentrum hier te laten parkeren kan het aantal parkeerplaatsen in het park worden beperkt. 

Vervolgstappen

Het park wordt in overleg met de bewonerscontactgroep verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. We nemen de gemaakte opmerkingen tijdens de inloopbijenkomst uiteraard hierin mee.

Direct na de zomer wordt een marktpartij (projectontwikkelaar/bouwbedrijf) geselecteerd voor de ontwikkeling van het woongebouw. Partijen kunnen zich komende weken inschrijven als gegadigde voor het uitbrengen van een grondbieding en het maken van een schetsontwerp. Uit deze aanmeldingen kiest de gemeente 3 partijen. Deze 3 partijen maken vervolgens een schetsontwerp en doen een bieding voor de benodigde grond. De gemeente kiest vervolgens de partij die de beste grondbieding doet en met het schetsontwerp het beste voldoet aan de gestelde beeldkwaliteit eisen voor het woongebouw. Bij de beoordeling van de schetsontwerpen worden ook de omwonenden betrokken.    

Naar verwachting start de inschrijving voor de appartementen in de loop van volgend jaar. De bouw van de woningen start naar verwachting in de tweede helft van 2023. De aanleg van het park is gepland aansluitend op de bouw van het woongebouw, einde 2024.

Invulling voormalig clubhuis

Voor het voormalige clubhuis van de korfbalvereniging is een omgevingsvergunning verleend. Het clubhuis wordt verbouwd tot een gezondheidscentrum. De vergunning daarvoor heeft tot en met 22 juni 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen bezwaren ingediend. De overdracht van het gebouw vindt binnenkort plaats waarna initiatiefnemer de verbouwing in gang zal zetten.

De verbouwing van het clubhuis start na de zomer van 2022 met de verwachting dat het te ontwikkelen gezondheidscentrum zijn deuren zal openen begin 2023. Binnen het gezondheidscentrum werken verschillende (para)medici samen. Er kan zowel binnen in de trainingsruimte, maar ook buiten op het grasveld onder begeleiding worden gesport en getraind. Binnen dit centrum zal ook plaats worden geboden voor sociale interactie in het beweegcafé. Vanuit de geïnteresseerden uit de buurt kwamen vragen over het type horeca wat hier wordt gerealiseerd. Het bezoek aan het beweegcafé is niet-uitsluitend voorbehouden aan bezoekers van het centrum en heeft de status als ondergeschikte horeca functie gekregen. In dit café worden gezonde hapjes geserveerd en non-alcoholische dranken geschonken.

Vanuit de buurt waren er vragen over de groenstrook tussen de paardenbak en het gezondheidscentrum. Vanuit de nieuwe eigenaar van het centrum is er geen behoefte om deze groenstrook aan te passen.

Er waren ook vragen over de benodigde parkeergelegenheid van het centrum, de verwachting is dat het gebruik van de huidige parkeergelegenheid voldoende zal zijn voor het centrum en café.