Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Verkeersbesluit aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Informatie vooraf

Bij deze aanvraag moet u een situatieschets van het verkeerscirculatieplan (schaal 1:100) meesturen. Zorg dat u deze bijlage digitaal beschikbaar hebt. Verderop in dit formulier kunt u dit document bijvoegen.

Op de situatieschets moet in elk geval vermeld staan:

  • Vluchtroute(s)
  • Route van hulpdiensten
  • Parkeerterreinen
  • Dranghekken
  • Afsluiting van straten / parkeerterreinen