Rectificatie: Vergaderingen raadscommissies mei 2024

In het artikel over de raadscommissie vergaderingen van 7 mei stond een fout.

In het artikel over de raadscommissie vergaderingen van 7 mei stond een fout bij de agenda van de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Er stond dat op 15 mei 2024 de toetreding tot Fryslân Miljeu en de vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan worden besproken. Dit is onjuist. Hieronder staat de juiste tekst.

Ruimtegebruik en Leefomgeving (R&L), woensdag 15 mei 2024, 19.30 uur

Ter bespreking

  • Voorstel: vaststellen beleidsnotitie kleinschalige woningbouwinitiatieven.
  • Voorstel: beschikbaar stellen extra aanvullend krediet van € 4.729.000,- voor het project Klimaatbestendig Centrumplan Wezep.
  • Voorstel: vaststellen Meerjaren Programma Grondbedrijf 2024 inclusief financiële besluitvorming.

Zonder bespreking

  • Voorstel: verstrekken verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor bouw woning met bijgebouw aan De Soppeweg 9 in Wezep. 
  • Voorstel: gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Zuiderzeestraatweg 522 e.o. (supermarkt en 7 woningen).

Meer informatie

Op www.oldebroek.nl/nieuws leest u het volledige nieuwsbericht terug met de juiste agenda. Of bekijk de agenda’s en bijbehorende stukken op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). 

Contact

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, via htabak@oldebroek.nl of 0525 63 82 00.