Verjaring

Met het project Grondgebruik wil de gemeente het gebruik van gemeentegrond samen met bewoners regelen. Dit kan door middel van het kopen van gemeentegrond, maar ook het doen van een beroep op verjaring is een mogelijkheid.

Als u gemeentegrond al lange tijd gebruikt, kan sprake zijn van verjaring. Wat verjaring is staat precies beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Op deze pagina leggen we u uit wat verjaring is en wat u kunt doen om verjaring te bewijzen.

Uitgangspunten

De gemeente Oldebroek werkt met 3 uitgangspunten bij de toetsing van verjaring. Deze uitgangspunten gaan uit van de landelijke wetgeving en uitspraken van de rechter.

  • Eigendom is in Nederland goed beschermd. Dit geldt vooral voor gemeentegrond. Een beroep op verjaring moet dan ook aan strenge eisen voldoen.
  • De bewijslast voor een beroep op verjaring ligt bij u, de gebruiker.
  • Is sprake van verjaring, dan werkt de gemeente mee aan de erkenning van deze verjaring.

Wanneer verjaring?

Aan verjaring zijn eisen gesteld. We kennen 2 soorten verjaring. Hieronder leggen we per soort uit welke eisen gelden.

Bevrijdende verjaring

Bij bevrijdende verjaring moet sprake zijn van bezit. U moet aantonen dat de grond voor een periode van minimaal 20 jaar in uw bezit is.

Bezit

Bezit betekent dat u de strook gemeentegrond aan één stuk door gebruikt. Het moet duidelijk zijn dat u de grond gebruikt alsof u de eigenaar bent en niemand anders. De inrichting van de grond is hierbij van belang. Of er echt sprake is van bezit verschilt per situatie. Staat er een hoge haag om uw tuin? Of een schuurtje op gemeentegrond? Is uw tuin, inclusief de strook gemeentegrond, niet toegankelijk voor anderen? Is de strook gemeentegrond één geheel met uw tuin? Dan kan sprake zijn van bezit. Maait u het gras, staan er planten of liggen er tegels op de strook gemeentegrond? Dit zijn voorbeelden van inrichtingen van uw tuin die niet voldoende zijn om te spreken van bezit.

Verkrijgende verjaring

Bij verkrijgende verjaring moet sprake zijn van bezit en goede trouw. U moet het bezit over een periode van 10 jaar aan kunnen tonen.

Goede trouw

Naast bezit is bij verkrijgende verjaring vereist dat u te goeder trouw bent. Dit betekent dat u niet wist en ook niet kon weten dat de gemeentegrond die u gebruikt niet bij uw eigen grond hoort. Dit kunt u bijvoorbeeld aantonen als er een fout is gemaakt bij het Kadaster of in de eigendomsakte van de notaris. Zijn er geen fouten gemaakt? Dan had u kunnen weten dat de strook gemeentegrond niet bij uw perceel hoort. Ook al wist u dit misschien zelf niet. Kunt u goede trouw niet aantonen? Dan kunt u geen beroep doen op verkrijgende verjaring. Alleen een beroep op bevrijdende verjaring is dan mogelijk.

Bewijzen verjaring

Het is aan u om verjaring te bewijzen. U kunt bewijsmateriaal aanleveren om aan te tonen dat sprake is van verjaring. U kunt dit doen door gedateerde foto’s, video’s of ander beeldmateriaal aan te leveren waaruit blijkt dat de gemeentegrond al lange tijd in bezit is. Getuigenverklaringen kunnen het beeldmateriaal ondersteunen.

Let op!

U kunt geen beroep doen op verjaring als u voor deze grond een huur- of bruikleenovereenkomst heeft gesloten met de gemeente. Van verjaring kan ook geen sprake zijn als u andere afspraken heeft gemaakt met de gemeente over het gebruik van de strook gemeentegrond. Heeft u een aankoopverzoek voor het stuk grond ingediend? Ook dan is het niet meer mogelijk om een beroep op verjaring te doen.

Schadevergoeding bij verjaring

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) een belangrijke uitspraak gedaan voor gevallen waarin een geslaagd beroep is gedaan op verjaring. De Hoge Raad heeft bepaald dat de oorspronkelijke eigenaar, in dit geval de gemeente Oldebroek, in sommige gevallen schadevergoeding kan eisen van de nieuwe eigenaar (de bewoner). Daarnaast heeft de Hoge Raad met deze uitspraak aangestipt dat de lat voor het aantonen van bezit hoog ligt.

Wilt u een beroep doen op verjaring?

Heeft u informatie ontvangen over uw persoonlijke situatie? En wilt u een beroep doen op verjaring? Dan kunt u het beroep op verjaring inclusief bewijsmateriaal e-mailen naar grondgebruik@oldebroek.nl of per post sturen naar Raadhuisplein 1 8096 CP Oldebroek t.a.v. Project Grondgebruik.

Als u de verjaring kunt bewijzen sturen wij een brief waarin wij de verjaring erkennen. De gemeente werkt mee aan het officieel vastleggen van de verjaring. U kunt dit regelen bij de notaris en het Kadaster. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

Heeft u nog vragen over verjaring?

Neem dan gerust contact op met het projectteam Grondgebruik. U kunt het projectteam bereiken door een e-mail te sturen naar grondgebruik@oldebroek.nl. Wij zijn telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag. U kunt contact opnemen via tel. 0525 63 82 00.