Grondgebruik

De gemeente is in december 2020 gestart met het project Grondgebruik. Hiermee willen we het gebruik van gemeentegrond samen met bewoners op een goede manier voor beide partijen regelen.

Het project Grondgebruik wordt dorp voor dorp uitgevoerd en is gestart in de dorpskern Oldebroek. Iedere bewoner die mogelijk gemeentegrond in gebruik heeft ontvangt bericht van ons. Ook als hier nog niets voor is geregeld met de gemeente Oldebroek.

Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt de grond kopen

De gemeente Oldebroek werkt met twee verschillende soorten grondprijzen. Gedurende het project gelden de volgende grondprijzen:

  • De grondprijs voor stroken gemeentegrond met bebouwingsmogelijkheden bedraagt € 130,- per m².
  • De grondprijs voor stroken gemeentegrond zonder bebouwingsmogelijkheden bedraagt € 65,- per m².

Naast de grondprijs betaalt u nog andere bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting en notaris- en kadasterkosten. In een persoonlijke brief informeren wij u over de totaalprijs.

U kunt een beroep doen op verjaring

Als de gemeentegrond al langere tijd als tuin wordt gebruikt, kan sprake zijn van verjaring. Hierover leest u meer op de pagina Verjaring.

U kunt de grond weer teruggeven aan de gemeente

Wilt u de grond niet aankopen of kan dit niet omdat de gemeente de grond zelf nodig heeft? Dan moet u de grond weer teruggeven aan de gemeente. De gemeente neemt de grond dan weer in beheer. Wij maken persoonlijke afspraken met u over het teruggeven van de grond.

Waarom het project Grondgebruik?

Het komt voor dat bewoners een stuk(je) gemeentegrond gebruiken als hun eigen tuin. Het gaat hierbij om gemeentegrond die direct grenst aan de eigen grond. In sommige gevallen is er voor dit gebruik een afspraak gemaakt, in andere gevallen is er nog niets geregeld. In de gevallen waarin dat nog niet zo is, wil de gemeente die afspraak alsnog maken. Als het mogelijk is, krijgen bewoners bijvoorbeeld de gelegenheid om gemeentegrond te kopen.

Door dit project wordt het gebruik van gemeentegrond voor iedereen op dezelfde manier geregeld. Dit zorgt voor rechtsgelijkheid tussen inwoners. Dat vinden we als gemeente heel belangrijk.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met het projectteam Grondgebruik. Telefonisch kunt u het projectteam bereiken op maandag, woensdag en donderdag via tel. 0525 63 82 00. Ook kunt u een e-mail sturen naar grondgebruik@oldebroek.nl.

Meer informatie