5 sporen naar geschikte woonruimte

De woningmarkt is volop in beweging en de krapte op de woningmarkt gaat ook niet aan de gemeente Oldebroek voorbij. De vraag is momenteel groter dan het aanbod. Dat geldt eigenlijk voor alle soorten woningen maar zeker ook voor woningen voor kleinere huishoudens.

Wethouder Beerd Flier: “Om met elkaar na te denken over hoe we snel extra woonruimte in de gemeente Oldebroek kunnen realiseren, zijn er eind 2022 zes bewonersavonden over het thema wonen georganiseerd. Tijdens deze avonden hebben inwoners heel veel ideeën geopperd. We zijn heel blij met al die inbreng. De meest genoemde en meest kansrijke ideeën hebben we nu samengevat in vijf verschillende sporen en die leggen we binnenkort voor aan de gemeenteraad”.

Het gaat om de volgende vijf sporen:

  • Spoor 1: Verruiming van de regels voor extra woonruimte op het erf
  • Spoor 2: Realisatie van tijdelijke huisvesting
  • Spoor 3: Ondersteuning van starters
  • Spoor 4: Doorstroming bevorderen
  • Spoor 5: Versnellen procedures reguliere woningbouwprojecten

Vervolgproces

Het college van de gemeente Oldebroek vraagt nu aan de gemeenteraad welke sporen als kansrijk en best passend worden gezien om verder uit te werken. Het doel is uiteindelijk dat iedere inwoner van de gemeente Oldebroek in 2030 een fijne en geschikte woonruimte heeft.

De behandeling van dit voorstel vindt plaats op woensdag 22 februari 2023 tijdens de vergadering van de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. We nodigen inwoners van harte uit om deze vergadering te volgen. Dat kan live in het gemeentehuis, maar ook online. Kijk op oldebroek.nl/gemeenteraad voor meer informatie daarover.