Themapagina Versneld Wonen: uw inbreng

De inbreng van de zes bewonersbijeenkomsten Versneld Wonen hebben we samengebracht in een themapagina in de huis-aan-huiskrant. U leest de themapagina Versneld Wonen hier terug.

"Iedere inwoner in de gemeente Oldebroek kan prettig wonen. Dat is en blijft het uitgangspunt. We werken aan veel en verschillende woningbouwprojecten, zodat er in 2030 voldoende en goede woningen zijn voor onze inwoners. De woningmarkt is volop in beweging en de krapte op de woningmarkt is ook in de gemeente Oldebroek voelbaar. De vraag is momenteel groter dan het aanbod. Dat geldt eigenlijk voor alle woningen maar vooral ook voor woningen voor kleinere huishoudens. Ook zien we het aantal reacties op vrijkomende huurwoningen toenemen. Inwoners kunnen niet langer wachten op een woning", vertelt wethouder Beerd Flier.

Wethouder Flier vervolgt: "We hebben tijdens zes bewonersbijeenkomsten met inwoners gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen om versneld woningen te realiseren. Want dat kunnen we alleen samen. Samen als huidige en toekomstige inwoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties, ontwikkelaars, en wij als gemeente. Tegen iedereen die deel heeft genomen aan één van de avonden wil ik nogmaals hartelijk dank zeggen. Fijn dat u er was!"

Update zes bewonersbijenkomsten

U kunt deze themapagina Versneld wonen (pdf, 2mb) ook downloaden.

Feitjes

 • 6 bijeenkomsten
 • +/- 290 vooraanmeldingen
 • +/- 340 deelnemers
 • Promotie: flyers, sociale media, website, advertenties, column burgemeester en lokale dorpsgroepen
 • Uitnodiging op facebook en Instagram bijna 15.000 keer bekeken.

Hoe nu verder?

 • Januari 2023 – Samenvatting per kern op de website
 • 31 januari 2023 – College voorstel
 • 22 februari 2023 – Raadsvoorstel in commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving

Veel genoemde oplossingsrichtingen

 • Erfpacht
 • CPO voor starters ( en ouderen)
 • Woning- en kavelsplitsing
 • Doorstroming bevorderen: huurgewenning en inzet verhuiscoach
 • Prefabwoningen
 • Tijdelijke huisvesting op campings en B&B’s
 • Kangoeroewoningen/mantelzorgwoningen
 • Kostenprocedures verlagen
 • Tijdelijke woningen
 • Versnellen en versoepelen procedures
 • Bouwen op eigen erf
 • Subsidies voor starters
 • Rood voor rood regeling verruimen
 • Randen van de kernen benutten
 • Bestaande (leegstaande) panden gebruiken

Veelgenoemde randvoorwaarden

 • Duidelijke communicatie
 • Tijdige aanleg (ondergrondse) infra
 • Mix van doelgroepen voor goede integratie
 • Passend(er) toewijzen: voorrang huidige en terugkerende inwoners
 • Kleinere aantallen tijdelijke woningen bij elkaar
 • Kernen niet aan elkaar laten groeien
 • Dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer
 • Groen en speelplaatsen behouden
 • Duurzaamheid
 • Tijdelijk moet ook echt tijdelijk zijn

Out of the box

 • Een paleis Noordeinde, met mooie appartementen
 • Tijdelijke tiny houses. Na 10 jaar inzetten voor recreatie
 • Instapwoningen ( alleen benedenverdieping klaar, rest casco)
 • Woonboten
 • Kleine woningen bij zorgflats en ziekenhuizen
 • Grondprijzen verlagen
 • Bebouwde kom vergroten

Wat valt op?

 • Geen voorkeur voor locaties die voor de zomer zijn genoemd
 • Circa 60 alternatieve locaties ( gebouwen, percelen en gebieden) aangedragen
 • Voorkeur voor permanente bouw
 • Grote woningvraag onder starters
 • Ruimte zoeken voor bouwen
 • Ruimte zoeken in regelgeving
 • Voorkeur voor woningen voor huidige en terugkerende inwoners

Veelgesteld?

Veelgestelde vragen en antwoorden en meer informatie over het project Versneld Wonen vindt u op de projectpagina oldebroek.nl/versneldwonen. Denk bijvoorbeeld aan antwoord op vragen over bijvoorbeeld de tijdelijkheid, grootte van woningen, snelheid van realisatie, de stifstokproblematiek en het behoud van mooie buurten.