Wie mag stemmen

U mag stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u: 

  • de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie heeft
  • 18 jaar of ouder bent
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie? Dan mag u in Nederland stemmen als u: 

  • op 23 april 2024 officieel – volgens de basisregistratie personen (BRP) – in Nederland woont
  • zich (eenmalig) heeft laten registreren bij de gemeente

Voorwaarden

Om te kunnen stemmen, neemt u mee naar het stembureau:

  • uw stempas (deze ontvangt u in week 20: 13 tot en met 19 mei 2024)
  • uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.