Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Individuele inkomenstoeslag aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Voorwaarden

Velden met een * zijn verplicht.

Om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Geef hieronder per stelling aan of deze op u van toepassing is of niet.

Verplichte vraag: Ik ben jonger dan 21 jaar
Verplichte vraag: Ik ontvang een AOW-uitkering
Verplichte vraag: Mijn inkomen was de afgelopen 3 jaar hoger dan 120% van de voor mij geldende bijstandsnorm.
Verplichte vraag: Mijn vermogen is hoger dan de voor mij geldende vermogensgrens.
Verplichte vraag: Ik ben student of scholier
Verplichte vraag: Heeft u in de afgelopen 3 jaar (op enig moment door het Rijk bekostigd) onderwijs gevolgd?
Verplichte vraag: Heeft u in de afgelopen 3 jaar een maatregel opgelegd gekregen vanwege het schenden van een arbeids- of re-integratieverplichting?
Verplichte vraag: Heeft u in de afgelopen 12 maanden een individuele inkomenstoeslag ontvangen?