Individuele inkomenstoeslag aanvragen (digitaal)

Voortgang: 0%.

Voorwaarden

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Geef hieronder per stelling aan of deze op u van toepassing is of niet.

Verplichte vraag: Ik ben jonger dan 21 jaar
Verplichte vraag: Ik ontvang een AOW-uitkering
Verplichte vraag: Mijn inkomen was de afgelopen 3 jaar hoger dan € 1.294,44 (voor alleenstaanden en alleenstaande ouders) of € 1.849,20 (voor gehuwden of samenwonenden).
Verplichte vraag: Mijn vermogen is hoger dan € 6.295,- (voor alleenstaanden) of € 12.590,- (voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden).
Verplichte vraag: Ik ben student of scholier
Verplichte vraag: Heeft u in de afgelopen 3 jaar (op enig moment door het Rijk bekostigd) onderwijs gevolgd?
Verplichte vraag: Heeft u in de afgelopen 3 jaar een maatregel opgelegd gekregen vanwege het schenden van een arbeids- of re-integratieverplichting?
Verplichte vraag: Heeft u in de afgelopen 12 maanden een individuele inkomenstoeslag ontvangen?