Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. De kosten van het ophalen en verwerken van dit afval worden via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht. U betaalt afvalstoffenheffing als u hoofdgebruiker van een (gedeelte van een) woning bent en een zelfstandige huishouding voert. Als u een zelfstandige huishouding hebt, maar geen afval aanbiedt, moet u wel het vaste jaarbedrag voor afvalstoffenheffing betalen.

Diftar

Het tarief afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen:

  • een vast jaarbedrag;
  • een bedrag per lediging van de restafval container of per aanbieding van afval via een verzamelcontainer. Dit heet Diftar.

In 2024 ontvangt u een aanslag voor het vaste jaarbedrag voor 2024, plus een bedrag voor het aantal keren dat u de restafvalcontainer in 2023 aan de weg zette of een afvalzak in de verzamelcontainer deed.

Ontheffing en gedeeltelijke aanslag

Als uw situatie in de loop van het belastingjaar wijzigt, waardoor u geen zelfstandige huishouding meer voert, krijgt u automatisch ontheffing. Ook bij vertrek naar een andere gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Als u bijvoorbeeld in augustus naar een andere gemeente vertrekt, hoeft u het vaste jaartarief in de gemeente Oldebroek over de maanden september tot en met december niet te betalen. Bij vertrek in de maand december wordt geen ontheffing verleend. Er wordt uitgegaan van de gegevens uit de basisregistratie personen. Het is dus in uw eigen belang dat u tijdig uw verhuizing meldt.

Bij een verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen ontheffing of een nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Als u in de loop van het belastingjaar een zelfstandige huishouding in de gemeente begint, betaalt u het vaste jaartarief vanaf de maand na de verhuisdatum. Daarnaast betaalt u het aantal keren dat u in het jaar restafval aanbiedt. Dus als u bijvoorbeeld in maart in Oldebroek gaat wonen, betaalt u het vaste jaartarief vanaf april.

Als u een woning voor uzelf ter beschikking houdt (een 'tweede woning'), maar niet op dat adres staat ingeschreven, moet u voor die woning ook afvalstoffenheffing betalen.

Kosten

Jaartarieven 2024:

  • Per huishouding: € 182,76
  • Per extra GFT- of restafvalcontainer: € 50,00

Variabele tarieven 2024:

  • Per aanbieding van een restafvalcontainer (240 liter) aan huis: € 8,00
  • Per aanbieding van maximaal 30 liter restafval in een verzamelcontainer: € 0,40
  • Per aanbieding van maximaal 60 liter restafval in een verzamelcontainer: € 1,60

Uitzondering zijn de tarieven voor (verzamel)containers zonder registratiesysteem. Daarvoor gelden in 2024 de volgende jaartarieven:

  • Voor eenpersoonshuishoudens: € 246,72
  • Voor meerpersoonshuishoudens: € 302,76

Een extra container wordt aan huishoudens alleen op verzoek verstrekt. Per huishouden wordt maximaal één extra GFT-container en één extra container voor restafval verstrekt.