Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u als u een kraam, verkoopwagen of een soortgelijk vervoermiddel en daarbij te verkopen artikelen of eetwaren op of boven gemeentegrond heeft staan (anders dan op de week- of jaarmarkt).

Wilt u iets op gemeentegrond doen? Meld het dan bij de gemeente. U krijgt dan ook te horen of u misschien een omgevingsvergunning nodig heeft. Of kijk hiervoor op het Omgevingsloket.

Voorwaarden

In een aantal gevallen heft de gemeente geen precariobelasting voor standplaatsen:

  • voor het hebben van voorwerpen welke volgens wettelijk voorschrift of privaatrechtelijke overeenkomst kosteloos of tegen vergoeding moeten worden toegestaan;
  • als huur, pacht, erfpacht of marktgeld verschuldigd is;
  • van charitatieve-, of culturele instellingen.

Kosten

Voor 2024 bedraagt het tarief voor een standplaats in de kernen Wezep en Oldebroek per dagdeel, per vierkante meter ingenomen grond € 1,26, met een maximum van € 350,00 per kwartaal.