Rioolheffing

U betaalt rioolheffing voor het afvoeren van water op de gemeentelijke riolering. Wij sturen u hiervoor een belastingaanslag.

Verhuizing

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u automatisch ontheffing. Als u bijvoorbeeld in augustus naar een andere gemeente vertrekt, dan hoeft u in de gemeente Oldebroek over de maanden september tot en met december geen rioolheffing te betalen. Bij vertrek in de maand december wordt geen ontheffing verleend. Zorg dus dat u tijdig uw verhuizing doorgeeft.

Bij een verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen ontheffing of een nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Als u in de loop van het jaar een zelfstandige huishouding in de gemeente begint, betaalt u rioolheffing vanaf de maand na de verhuisdatum. Dus als u bijvoorbeeld in maart in Oldebroek gaat wonen of een bedrijfsgebouw gaat gebruiken betaalt u vanaf april.

Als u een woning voor uzelf ter beschikking houdt (een 'tweede woning'), maar niet op dat adres staat ingeschreven, moet u ook voor die woning rioolheffing betalen.

Kosten

Voor het belastingjaar 2023 gelden de volgende tarieven:

Het tarief voor woningen is een vast bedrag van € 151,68.

Voor bedrijven en andere onroerende zaken die niet of niet in hoofdzaak als woning gebruikt worden, is het tarief:

  • € 151,68 voor de eerste 500 m3 water;
  • € 146,97 per eenheid boven de 500 m3 tot en met 2.500 m3 water;
  • € 129,69 per eenheid boven de 2.500 m3 tot en met 10.000 m3 water;
  • € 108,86 per eenheid boven de 10.000 m3 tot en met 50.000 m3 water;
  • € 95,23 per eenheid boven de 50.000 m3 tot en met 100.000 m3 water;
  • € 78,02 per eenheid boven de 100.000 m3 tot en met 250.000 m3 water;
  • € 65,33 per eenheid boven de 250.000 m3 tot en met 500.000 m3 water;
  • € 51,69 per eenheid boven de 500.000 m3 water.

De hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

Voor veehouderijen wordt het tarief berekend naar maximaal 500 m3 toegevoerd of opgepompt water.

Als alleen regenwater wordt afgevoerd is het tarief 0,15% van de WOZ-waarde met een maximum van € 151,68.