Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gaat bouwen of verbouwen.
  • U koopt of verkoopt een woning, bedrijfspand of stuk grond.
  • U heeft een bedrijf of gaat een bedrijf starten waarvoor u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig heeft.
  • U bent ondernemer en gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie.
  • Het omgevingsplan verandert.

Een bodemonderzoek is in principe 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen, bijvoorbeeld door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. In overleg met de gemeente kan door middel van een veldinspectie of aanvullend onderzoek bepaald worden of het bodemonderzoek nog bruikbaar is. De gemeente bepaalt uiteindelijk of dit het geval is.

Voorwaarden

U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen.

Aanvraag

U kunt bij de gemeente advies vragen of u bodemonderzoek moet doen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Op het Omgevingsloket kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.