Stimuleringslening duurzaamheid

Als vereniging of stichting kunt u een Stimuleringslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan uw accommodatie. Denk aan zonnepanelen, raamisolatie en dakisolatie. U kunt deze lening alleen aanvragen voor accommodaties van minstens 1 jaar oud. De Stimuleringslening bedraagt minimaal € 15.000,- en maximaal € 100.000,-.

Stimuleringslening duurzaamheid aanvragen

U kunt ook schriftelijk de Stimuleringslening duurzaamheid aanvragen (pdf, 471kb).

Voorwaarden

 • U vraagt de Stimuleringslening als vereniging of stichting zonder winstoogmerk (met uitzondering van een Vereniging van Eigenaren) aan voor accommodaties welke in eigendom zijn van de vereniging of stichting of voor een sportcomplex.
 • U vraagt de Stimuleringslening aan voor één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen zoals beschreven in bijlage 1 van de verordening Stimuleringslening.
 • De werkelijke kosten moeten in verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.
 • De looptijd van de lening is 10 jaar voor bedragen tot € 50.000,- en 20 jaar voor bedragen hoger dan € 50.000,-.
 • De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten.
 • De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd.

Kosten

Het leenbedrag bedraagt minimaal € 15.000,- en maximaal € 100.000,-.

 • Voor leningen van € 15.000,- tot € 50.000,- bedraagt het rentepercentage 1,6% en is de looptijd 10 jaar.
 • Voor leningen van € 50.000,- tot € 100.000,- bedraagt het rentepercentage 2,0% en is de looptijd 20 jaar.
 • Bij het realiseren van een energieneutraal gebouw geldt een rentekorting van 0,5%.
 • Bij het toepassen van circulaire materialen geldt een rentekorting van 0,1%.

Bij een lening onder de € 25.000,- of wanneer de vereniging of stichting geen eigenaar van het sportcomplex is, wordt er een onderhandse akte opgesteld. De kosten hiervoor zijn 1% van het leenbedrag met een minimum van € 1.500,-. Wanneer het een lening is boven de € 25.000,- en de vereniging of stichting is eigenaar van het sportcomplex dan wordt het een hypothecaire lening. De afsluitkosten hiervoor zijn € 850,- plus notariskosten.

Aanpak

 • U dient als vereniging of stichting het aanvraagformulier in bij de gemeente Oldebroek.
 • Wij beoordelen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, ontvangt u een toewijzingsbrief met informatie over hoe u de aanvraag voor een Stimuleringslening indient bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 • SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is. SVn verstrekt en beheert de lening.
 • De declaratie van de gemaakte kosten dient u zelf in bij de gemeente. U mag zelf kiezen door welke leverancier u de energiebesparende maatregelen laat uitvoeren. De gemeente heeft hierin geen vaste partners of samenwerkingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Stimuleringslening kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Of kijk op de website van SVn.