Kind erkennen

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. U kunt bij het eerste kind kiezen welke achternaam het krijgt.  

Als u een kind erkent, kan het zijn dat u ook meteen het ouderlijk gezag heeft. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Maak uw afspraak

Voorwaarden

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft toestemming van de moeder. Tenzij het kind ouder dan 16 jaar is.
  • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan heeft u ook toestemming nodig van het kind.
  • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind niet erkennen.
  • Er zijn niet al 2 ouders.
  • Als u onder curatele staat, dan heeft u toestemming nodig van de rechter.

Als u ook een achternaam wilt kiezen bij erkenning, dan moeten beide ouders aanwezig zijn.

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner)
  • Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijk toestemming voor de erkenning geven.
  • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte.

Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind toestemming geven voor de erkenning. Dit kan door mee te gaan naar de gemeente of door schriftelijk toestemming te geven.

Achternaam kind

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. Het kan handig zijn om dit al vóór de geboorte te regelen. U leest er meer over op de pagina Achternaam kiezen voor uw kind.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de erkenning van uw kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.