Inzien persoonsgegevens BRP

Wilt u weten welke gegevens zijn vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP)? Of aan welke instanties een overzicht van uw gegevens uit de BRP is verstrekt? Vraag dan een overzicht op.

Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens van onze inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken. 

Basisregistratie Personen (BRP) 

In de BRP staan gegevens over alle inwoners van de gemeente Oldebroek. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld. 

Afnemers

Sommige instanties hebben uw persoonlijke gegevens nodig om hun wettelijke of maatschappelijke taak uit te voeren. Deze instanties worden ‘afnemers’ genoemd. Voor hen kunnen uw gegevens niet geheim gehouden worden. Op www.rijksoverheid.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen.

Sommige instanties of personen hebben geen wettelijke status van ‘afnemer’, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Als zij om uw gegevens vragen terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd, moet de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager. Meer informatie vindt u op de pagina Geheimhouding persoonsgegevens.

Aanvraag

Met het volgende formulier kunt u een overzicht van uw gegevens in de BRP opvragen en/of een overzicht van instanties aan wie in het afgelopen jaar uw gegevens uit de BRP zijn verstrekt.

Inzage persoonsgegevens en verstrekkingen

Termijn

Binnen 5 werkdagen wordt het overzicht naar het adres gestuurd waar u volgens de BRP staat ingeschreven.