Ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank

Wilt u zwak-alcoholische dranken verkopen tijdens een evenement of festiviteit, bijvoorbeeld tijdens een braderie, muziekfeest of kermis? Of wilt u tijdelijk uw horecaterras uitbreiden? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Geen ontheffing mogelijk voor sterke drank

U kunt geen ontheffing aanvragen voor sterk-alcoholische dranken. Deze dranken mogen alleen binnen een horeca-inrichting met een alcoholvergunning worden geschonken en genuttigd. Zelfgemixte dranken die bestaan uit een deel sterke drank en een deel alcoholvrije drank, worden ook beschouwd als sterke drank.

Ontheffing aanvragen

U kunt ook schriftelijk een ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank aanvragen (pdf, 620kb).

Voorwaarden

  • Het evenement of de festiviteit duurt niet langer dan 12 aaneengesloten dagen.
  • U schenkt of verkoopt alleen dranken met minder dan 15% alcohol (inclusief wijnproducten zoals port, sherry en vermout).
  • Tijdens het verstrekken van de alcohol is er altijd iemand aanwezig die op de ontheffing als verantwoordelijke vermeld staat.
  • Deze verantwoordelijke is minstens 21 jaar en wordt door de gemeente gescreend op goed gedrag bij de Justitiële Informatiedienst.
  • U vraagt de ontheffing minimaal 8 weken van te voren aan. 

Kosten

Het in behandeling nemen van een ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank kost € 448,05.

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.