Vuur stoken

U mag vuur stoken in de open lucht als het gaat om vuur door kaarsen, rookwaren of sfeervuur (bijvoorbeeld vuurkorf- of schaal, tuinhaard, ton van max. 200 liter) of als het vuur nodig is voor bakken en braden. In alle andere gevallen mag u geen vuur stoken in de open lucht.

Wilt u toch vuur stoken in de open lucht? U kunt een ontheffing aanvragen voor:

  • het verbranden van snoeihout in het buitengebied
  • een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling (op een met de gemeente overeengekomen locatie)
  • een vreugdevuur tijdens Pasen (het paasvuur moet onderdeel zijn van een evenement waarvoor een evenementenmelding is gedaan of een evenementenvergunning is aangevraagd)

Ontheffing vuur stoken aanvragen

U kunt ook schriftelijk een ontheffing vuur stoken aanvragen (pdf, 720kb).

Takken en snoeihout

Het is mogelijk om tak- en snoeihout gratis op te laten halen door de firma ABL. Lees hierover meer op de pagina Takken en snoeihout.

Voorwaarden

  • De aanvrager is meerderjarig.
  • De aanvrager en de eigenaar van de grond zijn bekend met de stookvoorschriften.
  • Het vuur stoken mag geen gevaar of schade opleveren voor de omgeving.  
  • U stookt alleen met onvervuild brandhout (ongeverfd, niet geïmpregneerd).
  • De locatie voor het vreugdevuur ligt niet binnen een inrichting (bedrijfslocatie) waarvoor de Wet Milieubeheer inclusief de daarbij aangewezen Algemene Maatregel(en) van Bestuur van toepassing is.
  • De locatie voor het vreugdevuur of het verbranden van snoeihout ligt buiten de bebouwde kom.
  • Een ontheffing vreugdevuur vraagt u minimaal 8 weken van te voren aan en een ontheffing verbranden snoeihout minimaal 10 werkdagen van te voren.

Kosten

Het aanvragen van een stookontheffing is gratis.

Melden gebruik ontheffing

Heeft de gemeente u een ontheffing voor het verbranden van snoeihout verleend? Dan meldt u minimaal een werkdag van te voren bij de gemeente wanneer u gebruikt gaat maken van de ontheffing. U gebruikt hiervoor het formulier Vuur stoken, melden gebruik ontheffing (pdf, 354kb).

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag voor een ontheffing vreugdevuur. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De gemeente beslist binnen 10 werkdagen op uw aanvraag voor het verbranden van snoeihout.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.