Gladheidbestrijding

In de winterperiode neemt de gemeente maatregelen om gladheid op openbare wegen te bestrijden. De gemeente strooit niet altijd alle openbare wegen en fietspaden. Er is een onderscheid in wegen met hoge en lage prioriteit. Het strooien van trottoirs is een verantwoordelijkheid van inwoners en instellingen.

Wilt u weten wanneer de gemeente gaat strooien? Volg dan ons Twitteraccount. We plaatsen een Tweet wanneer er een strooiactie is.

Gladheidbestrijding

De gemeente heeft alle openbare wegen en fietspaden verdeeld in strooiroutes: A-routes, B-routes en subroutes. Iedere route heeft een andere prioriteit bij de gladheidbestrijding.

A-routes: dit zijn de belangrijke wegen in en tussen de dorpskernen van de gemeente. Deze routes hebben de hoogste prioriteit bij de gladheidbestrijding. Deze routes kunnen uit voorzorg worden gestrooid. Als het nodig is, gebeurt het strooien verdeeld over de hele dag en nacht. 

B-routes: deze wegen worden gestrooid bij gladheid die langdurig aanhoudt. Het strooien gebeurt tussen 05.00 uur en 24.00 uur. 

Subroutes: deze wegen worden alleen gestrooid bij uitzonderlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld bij ijzel en zware sneeuwval. En wanneer A-routes en B-routes helemaal schoon zijn. Strooien gebeurt dan tussen 07.00 en 18.00 uur.

Strooien trottoirs

De gemeente strooit de trottoirs niet. Inwoners en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het begaanbaar houden van de trottoirs.

Verkoop strooizout

Strooizout is te koop bij verschillende lokale winkeliers. De gemeente verstrekt geen strooizout aan particulieren.

Meer informatie

Voor meer informatie over gladheidbestrijding kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00