Overzicht strooiroutes gemeente Oldebroek

Alle openbare wegen en fietspaden in de gemeente Oldebroek zijn ingedeeld in een aantal routes. De routes zijn onderverdeeld in A-routes, B-routes en subroutes. Deze routes hebben bij de gladheidbestrijding een verschillende prioriteit.

De A-route heeft bij het strooien de hoogste prioriteit, omdat dit een route is van belangrijke doorgaande wegen in en tussen de kernen van de gemeente. Deze route wordt in principe gelijktijdig met de Rijks-en provinciale wegenpreventief gestrooid. De inzet is ongeacht het tijdstip.

De B-routes worden gestrooid bij daadwerkelijk optredende gladheid. De inzet vindt plaats tussen 05.00 uur en 24.00 uur.

De subroutes worden alleen gestrooid bij uitzonderlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld bij ijzel of wanneer verwacht wordt dat de sneeuw langer dan 3 dagen blijft liggen. En wanneer de A-route en B-routes helemaal schoon zijn. In principe wordt er dan tijdens de normale werktijden, tussen 07.00 uur en 18.00 uur, gestrooid.

 • Route A-1: Doorgaande wegen door de gemeente Oldebroek en buitenwegen van Oldebroek.
 • Route A-2: Doorgaande wegen door de gemeente Oldebroek en buitenwegen Oosterwolde.
 • Route B-1: Buitenwegen tussen Oldebroek en Wezep.
 • Route B-2: Wegen in bebouwde kom Wezep/Hattemerbroek en buitenwegen rond Wezep/Hattemerbroek.
 • Route B-3: Fietspaden vanaf Oldebroek naar Oosterwolde c.q naar Wezep c.q naar 't Harde.
 • Route B-4: Wegen in de bebouwde kom van Wezep.
 • Route B-5: Fietspaden in Wezep.
 • Subroute 1: Wegen in Noordeinde, Oosterwolde en 't Loo.
 • Subroute 2: Wegen in villaparken Wezep en gedeelte Wezep centrum.
 • Subroute 3: Wegen in en om Hattemerbroek; gebied in Wezep tussen Verlengde Meidoornstraat, Veluwelaan, Keizersweg en Spoorlijn.
 • Subroute 4: Wegen in de bebouwde kom van Oldebroek.
 • Subroute 5: Wegen in Wezep West; het gebied tussen de Berberisstraat en Ruitersveldweg in Wezep; het gebied tussen Verlengde Meidoornstraat, Veluwelaan en spoorlijn in Wezep.
 • Subroute 6: Wegen in Wezep Noord; gebied tussen de Zuiderzeestraatweg, Veluwelaan en Verlengde Meidoornstraat.