Activiteitenbijdrage

Wilt u of uw kind meedoen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur of scholing, maar kunt u dit met uw inkomen niet betalen? Dan biedt een Activiteitenbijdrage wellicht uitkomst. U kunt een Activiteitenbijdrage aanvragen voor uzelf, uw inwonende partner en inwonende kinderen van 0 tot 18 jaar.

Activiteitenbijdrage aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk de Activiteitenbijdrage aanvragen (pdf, 690kb) aanvragen.

Let op: U kunt tot uiterlijk 1 februari van het jaar volgend op de activiteit een aanvraag indienen. Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, hoeft u geen aanvraag in te dienen. Eind februari ontvangt u automatisch de Activiteitenbijdrage.

Hoe hoog is de Activiteitenbijdrage?

De Activiteitenbijdrage is per kalenderjaar € 100,- per volwassene en € 400,- per kind van 4 tot 18 jaar. Voor kinderen tot 4 jaar is er een bijdrage mogelijk voor een specifieke activiteit tot een maximum van € 400,- per kind.

Extra bijdrage middelbare school 

Gaat uw kind van de basisschool naar de middelbare school dan is er eenmalig een extra bijdrage van € 400,- per kind.

Waarvoor kunt u de Activiteitenbijdrage aanvragen?

 • Contributie voor (sport)verenigingen voor u en uw kinderen
 • Kosten voor vervoer naar een (sport)vereniging
 • Kosten van een schoolreisje, schoolkamp en schoolmaterialen
 • Ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten
 • Aanschaf van sportkleding
 • Abonnementen en lidmaatschappen op bijvoorbeeld de bibliotheek, politieke partij of krant
 • Kaartjes voor bijvoorbeeld het theater, musea, zwembad of sportwedstrijd
 • Kosten voor materialen voor hobby’s en vrijwilligerswerk, zoals een tablet, laptop of computer, fiets

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder en woont minimaal 3 maanden in de gemeente Oldebroek.
 • Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen 3 maanden lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is de afgelopen 3 maanden gemiddeld lager dan de voor u geldende vermogensgrens.
 • U bent geen student of scholier.
 • U heeft in het afgelopen kalenderjaar nog geen Activiteitenbijdrage ontvangen.
 • Tussen de eerste en tweede aanvraag zit minimaal 6 maanden.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Controle besteding activiteitenbijdrage

Tot maximaal 1 jaar na de toekenning van de bijdrage kunnen wij u om bewijsstukken vragen. U moet dan laten zien waaraan u de bijdrage heeft uitgegeven. Wanneer uit deze controle blijkt dat u de bijdrage niet heeft uitgegeven of niet heeft uitgegeven aan kosten waarvoor de bijdrage is bedoeld, moet u de bijdrage aan ons terug betalen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de Activiteitenbijdrage of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Heeft u vragen over geld? Of over wetten en regels? Dan bent u van harte welkom op het Financieel Spreekuur. Het team zit elke dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur klaar om inwoners te helpen met alle vragen. Het financiële spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. U kunt binnenlopen of een afspraak maken via tel. 0525 63 83 33 of per mail via sociaalteam@oldebroek.nl. De dienstverlening is gratis.