Bijzondere bijstand

Heeft u extra en bijzondere kosten die u met uw inkomen niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Het gaat om uitgaven die echt noodzakelijk zijn en die buiten uw normale uitgavenpatroon vallen. Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten moet maken.

Bijzondere bijstand aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk Bijzondere bijstand aanvragen (pdf, 773kb).

Voorbeelden bijzondere bijstand

U kunt voor veel verschillende kosten bijzondere bijstand krijgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kosten bewindvoering
  • Kosten rechtsbijstand
  • Kosten eigen bijdrage advocaat

Wilt u weten of de kosten die u moet maken in aanmerking komen? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek.
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens.
  • U maakt in verhouding tot uw inkomen hoge kosten. De gemeente berekent of u de hoge kosten zelf kunt betalen of dat er bijzondere bijstand mogelijk is. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen.

Hoogte bijzondere bijstand

Per situatie bepaalt de gemeente de hoogte van de bijzondere bijstand.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing. Als er meer informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen, nemen wij contact met u op.

Meer informatie

Heeft u een vraag over bijzondere bijstand of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33. Of lees de beleidsregels Inkomensondersteuning gemeente Oldebroek.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan bent u van harte welkom op het Financieel spreekuur. Het team zit elke dinsdag van 10.00 - 12.00 uur klaar om u te helpen. Het financiële spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak via 0525 63 83 33 of per mail via sociaalteam@oldebroek.nl. De dienstverlening is gratis.