Compensatie eigen risico zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen, weinig vermogen en heeft u het eigen risico van uw zorgverzekering helemaal betaald? Dan kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor uw hoge zorgkosten. De tegemoetkoming is € 300,- per persoon per kalenderjaar.

Compensatie eigen risico aanvragen

U kunt ook schriftelijk de Compensatie eigen risico aanvragen (pdf, 585kb).

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek
  • U heeft het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering ter hoogte van € 385,00 volledig betaald.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is lager dan de voor u geldende vermogensgrens.
  • U kunt de tegemoetkoming 1 keer per kalenderjaar (een kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december) aanvragen en moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

Bijzonderheden

Voorheen heette deze regeling Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de tegemoetkoming of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Heeft u vragen over geld? Of over wetten en regels? Dan bent u van harte welkom op het Financieel Spreekuur. Het team zit elke dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur klaar om inwoners te helpen met alle vragen. Het financiële spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. U kunt binnenlopen of een afspraak maken via tel. 0525 63 83 33 of per mail via sociaalteam@oldebroek.nl. De dienstverlening is gratis.