Spelregels Volwassenenfonds Sport & Cultuur Oldebroek

Deelnemen aan sport of een creatieve activiteit zorgt o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen. En dat gunnen we alle Nederlanders. Let op! Per gemeente gelden er andere spelregels. Lees de spelregels die gelden in uw gemeente goed door en ontdek of u in aanmerking komt voor support vanuit het fonds.

Algemeen

 • Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat volwassenen die wonen in de gemeente Oldebroek en die leven rond het bestaansminimum zoals dat in de Oldebroek gedefinieerd wordt, lid kunnen worden van een sportvereniging of culturele instelling. Op die manier maken we sport of een andere creatieve activiteit zoals schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.
 • Het Volwassenenfonds vergoedt tot een maximaal bedrag van € 300,00 per 12 maanden voor sport of € 400,00 per 12 maanden voor cultuur.
 • Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag de benodigde attributen aan te vragen (tot een maximaal bedrag van € 120,00). Het resterende bedrag kan niet worden uitbetaald.
 • Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur vergoedt de contributie rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder.
 • Een aanvraag is één jaar (12 maanden) geldig.
 • Privélessen of individuele activiteiten bij aanbieders worden niet vergoed.

Spelregels

Om het Volwassenenfonds Sport & Cultuur goed in praktijk te brengen, zijn er enkele spelregels van toepassing:

 • Een aanvraag wordt gedaan via een digitaal aanmeldingsformulier. Dit doet een intermediair die actief is in de betreffende gemeente. Check www.volwassenenfonds.nl/deelnemers voor een overzicht van intermediairs die al met ons samenwerken.
 • Alleen erkende intermediairs mogen een aanvraag indienen.
 • Een intermediair is een persoon die professioneel betrokken is bij jou of je gezin. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de (huis)arts, de hulpverlener, de maatschappelijk werker, schuldhulpverlener, een buurtcoach, de fysiotherapeut etc. Indien de gewenste intermediair van de volwassene nog niet bekend is bij het fonds, kan deze zich op de website aanmelden als nieuwe intermediair om vervolgens de aanvraag in te dienen.
 • De volwassene kan zelf alvast de deelnemerskaart invullen en meenemen naar het gesprek met de intermediair. Zo kan een aanvraag extra snel gedaan worden.
 • Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur keert rechtstreeks uit aan de sport- of cultuuraanbieder en niet aan de volwassene zelf.
 • De volwassene woont in de gemeente Oldebroek.
 • De volwassene is 18 jaar of ouder. Voor aanvragen voor kinderen jonger dan 18 jaar verwijzen we naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
 • Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden ingediend. Een aanvraag is 12 maanden geldig en wordt niet automatisch verlengd. Voorwaarde is dat de financiële omstandigheden van de volwassene hetzelfde blijven.
 • Attributen worden aangeschaft met een waardebon die wordt uitgegeven door het Volwassenenfonds:
  • De waardebon wordt gelijktijdig aangevraagd met de aanvraag voor sport of cultuur.
  • Na uitgifte van de waardebon heeft de volwassene 4 maanden de tijd om de waardebon in te leveren bij de opgegeven winkel.
  • Het Volwassenenfonds schrijft geen waardebonnen uit voor webwinkels, enkel fysieke winkels.
 • Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur vergoedt geen contributie met terugwerkende kracht. Reeds betaald lidmaatschap of abonnement kan niet worden vergoed.
 • De volwassene kiest uit sport of cultuur. Er kan geen aanvraag voor beiden worden gedaan.
 • De aanvraag wordt binnen drie weken in behandeling genomen door het fonds.
 • In een gezin mogen meerdere volwassenen een beroep doen op het fonds.

Uitzondering

Het kan gebeuren dat de volwassene wel een inkomen heeft, maar toch de gewenste activiteit niet kan betalen. Als de intermediair in de financiële motivatie kan aangeven waarom de volwassene toch geen geld heeft om het sporten of de creatieve activiteit te betalen, kan bij uitzondering toch een beroep op het Volwassenenfonds Sport & Cultuur worden gedaan. Bijvoorbeeld: de volwassene zit in de schuldsanering of de volwassene heeft een laag inkomen etc.