Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Iedere volwassene moet kunnen sporten of meedoen aan culturele activiteiten. Dat is het motto van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Ook de gemeente Oldebroek vindt dit belangrijk, daarom zijn wij aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Wat doet het Volwassenenfonds?

Het Volwassenenfonds zorgt ervoor dat inwoners van 18 jaar en ouder die het financieel niet breed hebben, toch lid kunnen worden van een sport- of cultuuraanbieder. Het Volwassenenfonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de aanbieder. Ook vergoedt het fonds eventueel noodzakelijke materialen of kleding. Bij elkaar gaat het om een bedrag van € 300,00 (sport) of € 400,00 (cultuur) per jaar per volwassene.

Voor wie is het Volwassenenfonds?

Volwassenen in de leeftijd van 18 jaar en ouder die een laag inkomen hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten en een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Voor kinderen tot 18 jaar is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Kom ik in aanmerking voor het Volwassenenfonds?

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een particuliere organisatie. Zij behandelen de aanvragen en beoordelen of die voldoen aan de voorwaarden. U kunt dus geen rechten ontlenen aan het Volwassenenfonds. Als een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en er is voldoende budget, dan zorgt het Volwassenenfonds voor ondersteuning. Bekijk de spelregels voor het Volwassenenfonds in de gemeente Oldebroek.

Aanvraag

Inwoners, sport- of cultuuraanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Wel kunnen zij een intermediair benaderen als zij verwachten dat ze in aanmerking komen voor ondersteuning door het Volwassenenfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een inkomensconsulent, werkcoach, buurtsportcoach, straathoekwerker of schuldhulpverlener.

Meer informatie

In de gemeente Oldebroek kunnen inwoners voor meer informatie terecht bij Goed Bezig Oldebroek en de Cultuurmakelaar. Bekijk het overzicht met intermediairs op Volwassenenfonds.nl.

Goed Bezig Oldebroek

Contactpersoon Karlijn Mooren, tel. 038 375 86 58 of e-mail kmooren@oldebroek.nl. Of kijk op www.goedbezigoldebroek.nl.

Cultuurmakelaar

Contactpersoon Edith de Jong, tel. 0578 76 01 00 of e-mail e.dejong@cultuurpleinnoordveluwe.nl. Of kijk op www.cultuurpleinnoordveluwe.nl.