Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ieder kind moet aan sport of kunst en cultuur kunnen doen. Dat is het motto van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook de gemeente Oldebroek vindt dit belangrijk, daarom zijn wij aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland.

Wat doet het Jeugdfonds?

Het Jeugdfonds zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben toch lid kunnen worden van een sport- of cultuuraanbieder. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de aanbieder. Ook vergoedt het Jeugdfonds eventueel noodzakelijke materialen of kleding. Bij elkaar gaat het om een bedrag van € 225,- (sport) of € 450,- (cultuur) per jaar per kind.

Voor wie is het Jeugdfonds?

Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar en waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten en een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is er het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Kom ik in aanmerking voor het Jeugdfonds?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een particuliere organisatie. Zij behandelen de aanvragen en beoordelen of die voldoen aan de voorwaarden. U kunt dus geen rechten ontlenen aan het Jeugdfonds. Als een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en er is voldoende budget, dan zorgt het Jeugdfonds voor ondersteuning.

Aanvraag

Ouders, sport- of cultuuraanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wel kunnen zij een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen of die van iemand anders in aanmerking komen voor ondersteuning door het Jeugdfonds. Schroom dus niet elkaar te helpen. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht op school, de (school)arts, een jeugdwerker, een gezinsvoogd of een (jeugd)hulpverlener.

Meer informatie

In de gemeente Oldebroek kunnen ouders voor meer informatie terecht bij Goed Bezig Oldebroek en de Cultuurmakelaar. Zij kunnen u ook vertellen bij welke intermediair u terecht kunt voor een aanvraag.

Goed Bezig Oldebroek

Contactpersoon Karlijn Mooren, tel. 038 375 86 58 of e-mail kmooren@oldebroek.nl. Of kijk op www.goedbezigoldebroek.nl.

Cultuurmakelaar

Contactpersoon Edith de Jong, tel. 0578 76 01 00 of e-mail e.dejong@cultuurpleinnoordveluwe.nl. Of kijk op www.cultuurpleinnoordveluwe.nl.