Nieuws

RSS icoon
 • Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg blij met WSP ‘Regiotour’

  24 september 2021

  Op woensdag 22 september 2021 heeft het Werkgeversservicepunt regio Zwolle (WSP) met een vintagebus een aantal ondernemers in de gemeente Oldebroek bezocht. Het WSP heeft als belangrijkste doel om kandidaat werknemers en ondernemers te koppelen aan elkaar. Ook kan het dan gaan om inwoners die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

 • Meerjarenbegroting gemeente Oldebroek 2022-2025 gunstiger dan verwacht

  23 september 2021

  Het college van B&W van de gemeente Oldebroek is blij en dankbaar te kunnen melden dat de meerjarenbegroting 2022-2025 gunstiger is dan gepresenteerd in de Perspectievennota 2022. Dit komt door het effect van de Meicirculaire, maar vooral door de extra middelen die het Rijk heeft toegezegd voor jeugdhulp. Daarnaast pakt de herverdeling van het gemeentefonds per 2023 gunstig uit voor onze gemeente.

 • Prikken zonder afspraak in Oldebroek

  21 september 2021

  GGD Noord- en Oost-Gelderland is op dinsdag 28 september en dinsdag 26 oktober aanwezig in De Zwikmeule, Oldebroek voor extra informatie en voorlichting over het coronavirus en de coronavaccinatie. De locatie is ingericht als tijdelijke locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder eerst een afspraak te maken.

 • Opfriscursus Rijvaardigheid voor 65-plussers

  21 september 2021

  Met een veilig gevoel met uw auto de weg op? Binnenkort kunnen 65-plussers een opfriscursus Rijvaardigheid volgen, georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Elburg/’t Harde. Dat gebeurt in samenwerking met gemeente Elburg en in opdracht van ROV Oost-Nederland. Ook inwoners uit gemeente Oldebroek zijn van harte welkom om mee te doen.

 • Vraag het mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger

  21 september 2021

  Mantelzorgers doen werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor een naaste die zich niet alleen kan redden. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente hen jaarlijks een blijk van waardering; het mantelzorgcompliment. U kunt tot en met 15 oktober 2021 uw mantelzorger opgeven voor het mantelzorgcompliment.

 • Inwoners gemeente Oldebroek uitgedaagd voor Olympische tocht

  21 september 2021

  “Na een zomer vol met diverse sporten, dagen we nu de inwoners van de gemeente Oldebroek uit om in beweging te komen. Tijdens de Nationale Sportweek kunnen alle mensen mee doen aan een Olympische tocht.” Aan het woord is Ingrid Bijker, buurtsportcoach van Goed Bezig Oldebroek. Dit doe je niet alleen, maar in teamverband. Met als doel om samen in beweging te zijn.

 • Financiële steun voor betere toegankelijkheid Boerderijmuseum

  21 september 2021

  Vrijwilligers van het Boerderijmuseum de Bovenstreek in Oldebroek hebben de afgelopen coronamaanden gebruikt om plannen te maken voor de toekomst, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen. De wens om voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden en de moeilijke toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking waren aanleiding om iets te doen aan de krappe entree.

 • Overal en altijd

  21 september 2021

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.