Nieuws

 • Gemeente Oldebroek vraagt inwoners om input beleidsvisie sociaal domein 2024 – 2027

  26 maart 2023

  Deze week ontvangen alle inwoners van de gemeente Oldebroek een speciale kaart in de bus. De kaart is een oproep om een korte enquête in te vullen. Oldebroek wil een gemeente zijn waarin het goed en fijn leven is, voor iedereen. Maar wat is daarvoor nodig? En waar moet nog extra aandacht voor zijn? De gemeente vraagt inwoners om door het invullen van de enquête via www.oldebroek.nl/kleurgeven antwoord te geven op deze vragen.

 • Noord-Veluwse gemeenten én waterschap blijven samenwerken aan een klimaatrobuuste regio

  24 maart 2023

  Op 23 maart 2023 ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe op het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek de samenwerkingsovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio.

 • College van B&W op werkbezoek bij de Hoeve op Vollenhof

  22 maart 2023

  Op dinsdag 21 maart 2023 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan zorg- en werkboerderij de Hoeve op Vollenhof in Wezep. Tijdens het bezoek werd het college geïnformeerd over het bedrijf door de eigenaren Pierre en Fidessa Schoonhoven.

 • Takkenroute op 23 maart

  21 maart 2023

  Op donderdag 23 maart organiseert de gemeente weer de takkenroute. U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL.

 • Stremming Zomerdijk Noordeinde

  21 maart 2023

  In verband met wegwerkzaamheden zal de Zomerdijk, tussen de grens van de bebouwde kom van Noordeinde en het voormalige gemaal (Zomerdijk 32), vanaf maandag 3 april tot en met vrijdag 19 mei worden afgesloten voor al het doorgaande verkeer.

 • Vaststelling visie woningbouw Noordeinde

  21 maart 2023

  Op 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Oldebroek de visie Woningbouw Noordeinde vastgesteld. De visie is vastgesteld volgens het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken. Binnen de visie Woningbouw Noordeinde is ook een afwegingskader, gebaseerd op een kwaliteiten- en belemmeringenkaart, ontwikkeld om woningbouwinitiatieven concreter te kunnen toetsen.

 • Gratis compost als dank voor het scheiden van GFTe-afval

  21 maart 2023

  Inwoners van de gemeente Oldebroek kunnen zaterdag 25 maart 2023 gratis compost ophalen. Met deze actie bedanken we u voor het goed scheiden van Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFTe).

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 9 maart 2023?

  21 maart 2023

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 9 maart 2023 verschillende besluiten genomen.

 • Vaccineren tegen HPV-kanker

  21 maart 2023

  Jongens en meisjes die in 2023 tien jaar worden, ontvangen in maart of april een uitnodiging om de HPV-vaccinatie te halen. HPV is een zeer besmettelijk virus dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken. De vaccinatie beschermd tegen 6 soorten kanker door HPV.

 • Dit muj zien!

  21 maart 2023

  Lees hier de wekelijkse column van burgemeester Tanja Haseloop - Amsing.

 • Winterfonds Oldebroek ondersteunt maatschappelijke organisaties bij financiële problemen door energiecrisis

  22 februari 2023

  De gemeente Oldebroek schiet cultuur-, sport-, en welzijnsorganisaties die het moeilijk hebben te hulp met een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling voor energiekosten. Het gaat om maatschappelijke organisaties die geen winstoogmerk hebben en na 1 augustus 2022 sterk geraakt zijn door de hoge energiekosten. Het Winterfonds Oldebroek heeft een totaalbudget van ruim € 114.000,-.