Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, een uitweg maken of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket. De komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 kan gevolgen hebben voor uw aanvraag. Hierover leest u meer op de pagina Overgangsperiode aanvragen tot 1 januari 2024.

Vergunningcheck

Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. U kunt dit controleren met de vergunningcheck van het Omgevingsloket. Als blijkt dat u voor uw (bouw)plan geen vergunning nodig heeft, dan kunt u uw plannen realiseren zonder hiervoor contact op te nemen met de gemeente.

Naar het Omgevingsloket

Vooroverleg

Twijfelt u of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt goedgekeurd? Of vraagt u zich af of uw (bouw)plan in het bestemmingsplan past? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen.

Omgevingsvergunning inzien

Omgevingsvergunningen die ter inzage liggen kunt u inzien op de webpagina Omgevingsvergunningen inzien.

Regels bij bouwactiviteiten

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt is het verstandig om te kijken welke regels en/of gegevens van belang zijn voor uw plan. Denk bijvoorbeeld aan:

Uitrit aanleggen of veranderen

Als u een uitrit wilt aanleggen of veranderen dan moet u via het Omgevingsloket een aanvraag indienen.

Boom kappen

Wilt u een boom (laten) kappen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2023 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Termijn

De behandeltermijn is maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken. Samen met een medewerker bekijkt u welke wettelijke regels voor uw plan gelden. De informatie die u krijgt is geen definitieve beoordeling van uw plan. Als u technisch advies of gedetailleerde informatie nodig heeft, raden wij u aan een deskundige te raadplegen zoals een architect.