Woningbouwlocaties

In de gemeente Oldebroek zijn er verschillende woningbouwlocaties. Bekijk per locatie wat de plannen zijn.

Woningbouw Wezep

Wezep De Brink

De voormalige locatie van korfbalvereniging Rood Wit aan de Van Pallandtlaan in Wezep wordt herontwikkeld. Op deze locatie worden appartementen gebouwd. Naar verwachting start de inschrijving voor de appartementen in de loop van 2023 en de bouw van de woningen in de tweede helft van 2023. Op de pagina De Brink vindt u meer informatie over dit project.

Wezep Noord Mariënrade

Mariënrade is het gebied rondom het parkeerterrein Mariënrade, bij Multifunctioneel Centrum De Brinkhof in Wezep. De plannen zijn in voorbereiding. Er worden 10 grondgebonden woningen op de locatie Turfhorst gerealiseerd. Deze woningen zijn inmiddels verkocht. Daarnaast voorziet de gebiedsvisie in een ontwikkeling van een woonzorgcomplex met 36 intramurale wooneenheden en een complex voor jongerenhuisvesting aan de Mariënrade. Deze plannen worden nog uitgewerkt.

Wezep Buurskamp

Op de locatie Buurskamp worden woningen gerealiseerd door Nikkels Projecten en Bemog Projektontwikkeling. Hier worden 23 woningen gerealiseerd en 2 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. Het is de bedoeling dat in 2021 met de ontwikkeling wordt gestart. Kijk voor meer informatie op www.buurskampwezep.nl.

Wezep Noordsingel

Op een braakliggend perceel in Wezep Noord worden 8 twee-onder-een-kapwoningen gebouwd door Bemog Projektontwikkeling. Kijk voor meer informatie op www.bemog.nl.

Woningbouw Hattemerbroek

Hattemerbroek Borst

Op deze locatie worden 36 woningen gerealiseerd door IJsseldelta en de Gilden. De ontwikkeling wordt gefaseerd gerealiseerd in de periode 2022-2030. Het programma bestaat uit 25 rijwoningen, 8 twee-onder-één-kap woningen en 3 vrijstaande woningen.

Woningbouw Oldebroek

Woningbouw Atlantis

Op de locatie Atlantis worden 10 sociale huurwoningen gerealiseerd door Broeklanden bv. De verwachting is dat er in 2022 gestart wordt met de bouw.

Woningbouwlocatie Oldebroek-West II

Sinds 2009 wordt er gebouwd op de uitbreidingslocatie Oldebroek West II. Deze woningbouw bevindt zich in de afrondende fase. Meer informatie daarover is te vinden op www.oldebroekwest.nl.

Woningbouw Kerkstraat

Op de locatie Kerkstraat worden woningen gerealiseerd en kavels uitgegeven. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de ontwikkeling zal starten.

Woningbouw Oosterwolde

Op de locatie Hart van Oosterwolde worden ook woningen gerealiseerd. Er is nog geen duidelijkheid over het aantal en type woningen. Meer informatie over dit project is te vinden op www.hartvanoosterwolde.nl.