Begraven of cremeren

Als een naaste overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats. Ook kunt u kiezen voor een crematie, waarna de urn op de begraafplaats kan worden bijgezet of de as kan worden verstrooid. Hiervoor moet u bij de gemeente een aanvraag indienen. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit voor u.

Soorten graven en bestemmingen as

Nadat u een keuze heeft gemaakt tussen begraven of cremeren, moet u een keuze maken uit het soort graf of asbestemming. In de gemeente Oldebroek zijn er 2 soorten graven: eigen graven of algemene graven. Daarnaast zijn er verschillende bestemmingen voor as mogelijk.

Eigen graf

Op een eigen graf heeft u uitsluitend recht, dus alleen u bepaalt wie er wordt begraven. Afhankelijk van de begraafplaats heeft een eigen graf 1, 2 of 3 grafruimtes. Een graf op de begraafplaats in Oldebroek bestaat uit 2 grafruimten. Op begraafplaats Bovenheigraaf kunt u naast een graf met 2 grafruimtes ook een graf met 3 grafruimtes huren. Een eigen graf huurt u voor 20 jaar met het recht op verlenging. Verlengt u niet? Dan wordt het graf geruimd. U kunt een graf ook huren voor onbepaalde tijd. Dan blijft het graf in stand tot de begraafplaats sluit.

Algemeen graf

Een algemeen graf is niet gekoppeld aan een persoon. De begraafplaatsbeheerder bepaalt wie in het graf wordt begraven. Afhankelijk van de begraafplaats heeft een algemeen graf 1 of 2 grafruimtes. Voor een algemeen graf betaalt u geen grafrecht. Het graf wordt na 10 jaar geruimd.

Urn in eigen graf

Heeft u een eigen graf? Dan mag u daarin per grafruimte één urn begraven.

Urnenmuur en verstrooiingsveld

Begraafplaats Bovenheigraaf heeft een urnenmuur. Hier heeft u de mogelijkheid om een urnennis te huren. Dat kan voor 20 jaar met het recht te verlengen of voor onbepaalde tijd. Ook heeft begraafplaats Bovenheigraaf een verstrooiingsveld waarop u de as van een overledene kunt verstrooien.

Gedenksteen en/of beplanting

Het is mogelijk om een gedenksteen of beplanting op het graf te plaatsen. Hiervoor heeft u een aanvaarde melding nodig van de gemeente. Meestal regelt een steenhouwer dit voor u. Zowel de gedenksteen als de beplanting moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden hangen af van de plaats van het graf op de begraafplaats. Neem contact op met de gemeente als u meer wilt weten over deze voorwaarden via tel. 0525 63 82 00. De meeste steenhouwers zijn ook op de hoogte van de voorwaarden voor gedenkstenen en beplanting.

Onderhoud graf

De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud van begraafplaatsen, zoals het schoonhouden van grafbedekking. Hiervoor betaalt u een vergoeding aan de gemeente.

Kosten

Voor begraven in de gemeente Oldebroek bestaan verschillende kosten, zoals voor het graf (inclusief het onderhoud van de begraafplaats) en het begraven. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld en zijn in te zien in de tarieventabel begraafplaatsen 2024.

Meer informatie

Of neem telefonisch contact op met de gemeente via 0525 63 82 00.