Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 3 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. U kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld een wasmachine die kapot gaat en vervangen moet worden. U mag het bedrag vrij besteden. De individuele inkomenstoeslag is € 495,00 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders en € 710,00. voor gehuwden en samenwonende partners.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk de Individuele inkomenstoeslag aanvragen (pdf, 705kb) aanvragen.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U woont in de gemeente Oldebroek.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen 3 jaar lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is lager dan de voor u geldende vermogensgrens.
  • U bent of was de afgelopen 3 jaar geen student en maakt(e) geen gebruik van de Wet op de Studiefinanciering of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten.
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden nog geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
  • U heeft de afgelopen 3 jaar geen maatregel opgelegd gekregen vanwege het schenden van een arbeids- of re-integratieverplichting.

Peildatum

Op het moment dat u de individuele inkomenstoeslag aanvraagt, stelt de gemeente een peildatum vast. Dat is het moment waarop u voor het eerst aan de voorwaarden voldoet. Verandert uw situatie niet? Dan kunt u jaarlijks een aanvraag indienen vanaf de peildatum.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie 

Heeft u een vraag over de Individuele inkomenstoeslag of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Heeft u vragen over geld? Of over wetten en regels? Dan bent u van harte welkom op het Financieel Spreekuur. Het team zit elke dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur klaar om inwoners te helpen met alle vragen. Het financiële spreekuur is in MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep. U kunt binnenlopen of een afspraak maken via tel. 0525 63 83 33 of per mail via sociaalteam@oldebroek.nl. De dienstverlening is gratis.