Verkoop openbaar groen

Ligt de kavel waarvan u eigenaar bent naast een openbare groenstrook? Dan heeft u de mogelijkheid om deze groenstrook onder bepaalde voorwaarden aan te kopen en toe te voegen aan uw eigen grond.

Aanvraag

Als u interesse heeft in het aankopen van een openbare groenstrook, kunt u schriftelijk een aanvraag indienen. Hierin beschrijft u welk gedeelte van de groenstrook u wilt aankopen en hoe wij u kunnen bereiken. De aanvraag stuurt u per post op naar Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek of per e-mail naar gemeente@oldebroek.nl. De gemeente toetst uw aanvraag en bepaalt of de grond verkocht kan worden.

Verkoopprijs

Aan het kopen van openbaar groen zijn kosten verbonden. De groenstroken worden vrij op naam verkocht. Deze kosten bestaan uit de grondprijs vermeerderd met de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten. Voor grond met bebouwingsmogelijkheden is de grondprijs voor openbaar groen € 130,- per m² en voor grond zonder bebouwingsmogelijkheden is dit € 65,- per m².

Groenstructuur

In de Groenvisie 2014 (pdf, 18mb) zijn de groene hoofdstructuur en de groene wijkstructuur bepaald. Het groen in deze structuren is bepalend voor het behoud en het versterken van de identiteit en uitstraling van de dorpen. De kaarten in de Groenvisie zijn leidend bij de verkoop van openbaar groen. Uitgangspunt is dat het groen in de groene hoofdstructuur niet wordt verkocht. Groen als onderdeel van de groene wijkstructuur komt over het algemeen in aanmerking voor verkoop.

Kabels en leidingen

Regelmatig liggen er kabels en leidingen onder het openbaar groen. In deze gevallen gaat de gemeente pas over tot verkoop als de koper overeenstemming heeft bereikt met de kabelbeheerder. De kabelbeheerder kan mogelijk akkoord gaan met het vestigen van een recht van opstal. De extra notariële - en kadastrale kosten komen voor rekening van de koper.

Beslisboom verkoop openbaar groen

Met het doorlopen van onderstaande beslisboom of vragenlijst kunt u bekijken of het mogelijk is om openbaar groen van de gemeente te kopen.

Beslisboom verkoop openbaar groen in gemeente Oldebroek

Vraag 1. Is de grond onderdeel van de groene hoofdstructuur (zie kaarten Groenvisie, pdf 18mb)?

Vraag 2. Bent u eigenaar van het perceel grenzend aan het openbaar groen?

  • Ja - Ga verder naar vraag 4.
  • Nee - Ga verder naar vraag 3.

Vraag 3. De grond kan niet worden verkocht. Neem contact op met uw verhuurder. Verhuurder akkoord met koop?

  • Ja - Ga verder naar vraag 4.
  • Nee - Het openbaar groen kan niet door u worden gekocht.

Vraag 4. Bespreken voorstel in de Commissie Verkoop Openbaar Groen. Commissie akkoord?

  • Ja - Ga verder naar vraag 6.
  • Nee - Ga verder naar vraag 5.

Vraag 5. Stelt de commissie aanvullende voorwaarden in een collegevoorstel. College akkoord?

Vraag 6. Zijn er kabels en leidingen in de grond aanwezig?

  • Ja - Ga verder naar vraag 7.
  • Nee - U kunt de grond van de gemeente Oldebroek kopen.

Vraag 7. Heeft u overeenstemming bereikt met de nutsbedrijven?

Zelfbeheer openbaar groen

Komt u niet in aanmerking voor de aankoop van een openbare groenstrook? Dan kunt u (samen met uw buren) een plan indienen voor het zelfbeheer van openbaar groen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Toelichting verkoop openbaar groen. Of u kunt contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.