Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

Het werk mag geen winstoogmerk hebben, geen banen kosten op de arbeidsmarkt en niet in de plaats komen van een betaalde baan. Vrijwilligers zijn onmisbaar. In verenigingen, sportclubs, de zorg, het onderwijs of culturele instellingen. Door hun inzet kunnen activiteiten en taken waar minder geld voor is toch doorgaan.

Verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorgers geven, net als vrijwilligers in de zorg, onbetaalde hulp. Toch is er een duidelijk verschil tussen beide. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Het doen van vrijwilligerswerk is een vrije keuze.

Vrijwilligerswerk doen

Nog veel organisaties zijn afhankelijk van mensen die zich willen inzetten voor een ander. Andersom kan het doen van vrijwilligerswerk u ook veel opleveren bijvoorbeeld werkervaring, het ontmoeten van mensen, meedoen in de samenleving en plezier. Er zijn veel verenigingen en organisaties waar u aan de slag kunt als vrijwilliger. Op www.vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl vindt u het aanbod in de gemeente Oldebroek.

Ondersteuning vrijwilligers

De gemeente ondersteunt vrijwilligers op verschillende manieren:

Waardering

In de gemeente Oldebroek is het mogelijk om een vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Dit kan door:

Meer informatie

  • Movisie, landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling
  • MantelzorgNL, landelijke vereniging die opkomt voor mantelzorgers
  • NOV, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk