Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeval krijgen. Om deze schade en de gevolgen van een ongeval te dekken, hebben alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor de kosten die een schade of ongeval met zich meebrengt.

Onderdelen verzekering

 • Ongevallenverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers
 • Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers
 • Persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers
 • Rechtsbijstandverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers
 • Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen

Voorwaarden

In de volgende gevallen bent u automatisch verzekerd via de gemeentelijke vrijwilligersverzekering:

 • U onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk verricht voor een vereniging of organisatie. Dit doet u voor anderen of de samenleving waarbij u een maatschappelijk belang dient. Dit geldt ook voor eenmalige activiteiten.
 • U mantelzorger bent en langdurig en intensief zorg verleend, minimaal 8 uur per week.
 • U scholier bent die deelneemt aan een maatschappelijke stage.
 • U als tegenprestatie voor uw uitkering vrijwilligerswerk doet.

Schade verhalen op eigen verzekering

Als u de schade kunt verhalen op een eigen verzekering, dan gaat deze verzekering voor de vrijwilligersverzekering. De eigen verzekering handelt dan de schadeclaim af. Ditzelfde geldt als de organisatie waarvoor u vrijwillig werkzaamheden verricht een verzekering heeft. Ongevallen zijn hiervan uitgezonderd, die kunnen wel direct worden gemeld bij de vrijwilligersverzekering.

Uitzonderingen

Vrijwilligers bij de brandweer en politie zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekering. Voor hen zijn speciale regelingen getroffen.

Schade melden

De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk verricht, moet de schade melden. Daarvoor kan uw organisatie het digitale schadeformulier invullen en sturen naar sociaalteam@oldebroek.nl. De gemeente registreert de schade en kan desgewenst controle uitvoeren bij de betreffende organisatie. Vervolgens stuurt de gemeente het schadeformulier door naar Centraal Beheer. Centraal Beheer handelt de schade rechtstreeks af met de benadeelde. De gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Centraal Beheer.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze verzekering of de dekking? Dan kunt u dit nalezen op de website van Centraal Beheer of u neemt contact op met de Consulent Informele Ondersteuning die in Oldebroek het vrijwilligerswerk ondersteunt. De consulent is te bereiken via het Sociaal Team, tel. 0525 63 83 33 of sociaalteam@oldebroek.nl.