Nieuwsbrief Snelheidsremmende maatregelen Oldebroek West

Nieuwsbrief Oldebroek West verkeersveiliger - augustus 2021

Beste buurtbewoner,

In de afgelopen maanden zijn we samen met de gemeente Oldebroek, VVN en de politie in overleg geweest om te kijken op welke wijze we Oldebroek West verkeersveiliger kunnen maken voor onze jongste wijkbewoners. Enkele resultaten zijn al zichtbaar, zoals de hekjes in enkele achterpaden, gesnoeide struiken bij bepaalde kruispunten, snelheidsmarkeringen op de weg en de ‘verkeerssmiley’. Daarnaast meet de politie de snelheid in de wijk en hebben de lagere schoolkinderen borden ontwikkeld die op diverse plaatsen in Oldebroek zijn opgehangen. Maar helaas moeten we constateren dat deze maatregelen nog niet het gewenste effect hebben. In deze nieuwsbrief gaan we in op de fysieke maatregelen die nog genomen gaan worden.

Wijkcomité Oldebroek West verkeersveiliger

Snelheidsremmende maatregelen

Wegbelijning door de Hagen

Wegbelijning de Hagen

  • In de Hagen wordt vanaf de Zuiderzeestraatweg tot aan de Rustenburgsweg een verkeersbelijning op de weg aangebracht. Hierbij wordt de weg optisch versmald.
  • Snelheidsmarkering: op bepaalde punten wordt de snelheid van 30 op het wegdek in de Hagen aangebracht.
  • Er wordt halverwege de Hagen een visuele drempel aangebracht (ter hoogte van de Vosbergen).

Fietsoversteek, wegversmalling en plateau’s

  • De oversteek bij de Hagen ter hoogte van de Doornkamp naar de Huisstede wordt een fietsoversteek.
  • Op de Vosbergen wordt ter hoogte van de fietsbrug Huisstede – Vosbergen de weg versmald. Daarnaast worden er haaientanden en verkeerspalen in de Huisstede aangebracht.
  • Op de Westerakker, ter hoogte van speelterrein het Wilde Westen, worden twee plateau’s aangebracht. De palen op deze locatie worden vervangen door rood-witte reflectiepalen.

Voortgang en evaluatie

De fysieke plattegrond met verkeersmaatregelen ligt in het gemeentehuis Oldebroek ter inzage van 9 augustus tot en met 10 september 2021. De digitale versie vindt u op: www.oldebroek.nl/verkeeroldebroekwest.

De gemeente is van plan om de maatregelen na de zomer uit te voeren en we gaan in de zomer van 2022 de genomen maatregelen evalueren. Mochten er naar aanleiding van de voorgenomen maatregelen vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oldebroek via fhoogenraad@oldebroek.nl of tel. 0525 63 82 00.