Hulp bij werk vinden en ondernemen

De gemeente ondersteunt inwoners die niet volledig zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, wordt u op verschillende manieren ondersteund. Bijvoorbeeld door het inzetten van coaching, cursussen en werkervaringsplekken. Startende en bestaande ondernemers kunnen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle (RBZ) terecht voor advies en begeleiding.

Ondersteuning werkzoekende

Zoekt u een baan, wilt u ander werk of herintreden? Het UWV WERKbedrijf biedt hulp. Ook aan mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het UWV WERKbedrijf biedt re-integratietrajecten, stages, (taal)cursussen en werkervaringsplekken. Wij streven ernaar dat werkzoekenden zo snel mogelijk doorstromen naar een vaste baan.

Ondersteuning startende en bestaande ondernemers

Startende en bestaande ondernemers kunnen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle (RBZ) terecht voor advies en begeleiding. Bel 038 498 44 80 voor het maken van een afspraak. Het RBZ voert de zelfstandigen regeling uit voor de gemeente Oldebroek.

Meer informatie over hulp bij vinden werk en inkomen

Neem voor meer informatie of vragen contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.