Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Hulp bij werk vinden

De gemeente ondersteunt inwoners die niet volledig zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, wordt u op verschillende manieren ondersteund. Bijvoorbeeld door het inzetten van coaching, cursussen en werkervaringsplekken.

Ondersteuning werkzoekende

Zoekt u een baan, wilt u ander werk of herintreden? Het UWV WERKbedrijf biedt hulp. Ook aan mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het UWV WERKbedrijf biedt re-integratietrajecten, stages, (taal)cursussen en werkervaringsplekken. Wij streven ernaar dat werkzoekenden zo snel mogelijk doorstromen naar een vaste baan.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.