Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is erop gericht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en anderen kan ontmoeten. Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening, chronisch zieken of ouderen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van familie, vrienden of buren. Of van een vrijwilliger.

Wanneer u een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier ook vanuit. We kijken samen met u naar wat u zelf kunt doen en hoe mensen uit uw omgeving kunnen helpen. Als u het probleem zelf niet kunt oplossen met behulp van uw omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning aanvragen

U kunt online ondersteuning aanvragen bij het Sociaal Team. Lees hierover meer op de pagina Ondersteuning melden. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33. Ze zijn iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van Wmo? Wilt u dat er iemand meegaat als u een gesprek hebt met de gemeente, of een andere zorginstantie? Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Veluwe. Deze ondersteuning is gratis.