Bedrijventerrein Zeuven Heuvels

Bedrijventerrein Zeuven Heuvels ligt aan de gelijknamige heuvels bij Wezep. Het gebied is verouderd en moet gesaneerd worden. Plannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling.

Omschrijving

Het bedrijventerrein aan de Zeuven Heuvels is verouderd en voldoet niet meer aan moderne eisen. De gemeente wil het terrein saneren, maar de toekomstige functie(s) moet(en) nog bepaald worden. Huidige bedrijven moeten op termijn verhuizen naar andere bedrijventerreinen, zodat de grond vrijkomt voor sanering.

Locatie

Bedrijventerrein Zeuven Heuvels ligt aan de gelijknamige heuvels bij Wezep, langs de spoorlijn Utrecht-Zwolle. Dit terrein ligt in het grondwaterbeschermingsgebied van de drinkwaterproductielocatie W.G. Boele en grenst aan het waterwingebied.

Meer informatie over het bedrijventerrein Zeuven Heuvels

Lees voor meer informatie het Bestemmingsplan Buitengebied 2007. Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 0525 63 82 00.

Andere bedrijventerreinen

De gemeente Oldebroek heeft meerdere bedrijventerreinen: